CIMSOLUTIONS wint aanbesteding ICT-Inhuur van de IND, DT&V en COA

Foto COA IND en DT&V kiezen voor CIMSULUTIONS
Nederlands
Afbeelding banner cimsolutions nieuws
CIMSOLUTIONS wint aanbesteding ICT-Inhuur van de IND, DT&V en COA

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding ICT-Inhuur van de IND, DT&V en COA

De diensten Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer & Vertrek en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (IND/DT&V/COA) hebben na een openbare aanbesteding, uitgevoerd onder regie van Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken, een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS samen met SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.

De omvang van de opdracht is geraamd op circa € 32.000.000 op jaarbasis en heeft gemiddeld 300 nieuwe aanvragen/plaatsingen per jaar. De opdrachten omvatten het leveren van tijdelijke ICT-functies met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen.

Er zijn acht partijen gecontracteerd. De raamovereenkomst gaat in per 1 april 2019 en heeft een looptijd van minimaal 1,5 jaar met een maximum van 4 jaar.

Wij zijn verheugd en trots dat we wederom zo’n mooi resultaat behaald hebben. Onze positie binnen de overheid groeit jaarlijks en deze raamovereenkomst stelt ons in staat om komende jaren nog verder te groeien. IND, COA en DT&V zijn opdrachtgevers met uitdagende opdrachten en projecten, waar wij met veel enthousiasme naar uitkijken.” aldus Moynul Hossain, managing director van CIMSOLUTIONS.

In het afgelopen jaar heeft CIMSOLUTIONS (in combinatie met diverse strategische partners) reeds diverse belangrijke ICT-inhuur aanbestedingen gewonnen, waaronder de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen en Zoetermeer, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van VWS & SZW, de Belastingdienst, het Ministerie van EZ, DICTU, het Ministerie van OCW zelf (bestuursdepartement en Erfgoedinspectie), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Archief (samen met de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie).

Over IND, DT&V en COA

De Immigratie en Naturalisatiedienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Het IND toetst alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. Bij het IND werken zo’n 3000 medewerkers.

Dienst Terugkeer & Vertrek regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V ernaar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Ze werken daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de IND en DT&V. Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Bij het COA werken ongeveer 2800 medewerkers.

Over CIMSOLUTIONS

CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2019 door het Top Employers Institute voor de 13e keer uitgeroepen tot “Top Employer Nederland”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO 9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.

02/02/2019