Beheer

Beheer

Goed uitgevoerd beheer is essentieel voor de bedrijfsvoering van iedere organisatie. Het leidt tot betere grip op de applicatie en de kosten tijdens de gehele Application Lifecycle.

Beheer 1

In Nederland wordt de driedeling in informatievoorziening door middel van de beheerdomeinen ‘functioneel beheer’, ‘applicatiebeheer’ en ‘technisch beheer’ veel gehanteerd. Deze driedeling zorgt voor een logische verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en draagt bij aan de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Tijdens de gehele levensfase is het van belang dat de activiteiten binnen de verschillende domeinen goed op elkaar aansluiten en de betrokken teams goed samenwerken.

DevOps

De behoefte van bedrijven om Agile te werken en hierdoor sneller in te kunnen spelen op de veranderende markt vereist ook een  nauwere samenwerking tussen beheer en ontwikkeling. Dit heeft geleid tot DevOps. De specialisten van CIMSOLUTIONS zijn betrokken bij de invoering van DevOps teams bij diverse klanten. Een belangrijke voorwaarde voor succesvol DevOps is het zoveel mogelijk automatiseren van werkzaamheden, zoals het geautomatiseerd opzetten van omgevingen op servers, het geautomatiseerd testen van systemen, Continuous Integration en het geautomatiseerd deployen van de software over de omgevingen.

Goed opgeleid en gecertificeerd

CIMSOLUTIONS heeft beheerders op alle niveaus binnen de beheerdomeinen beschikbaar voor opdrachten bij klanten. Al onze beheerders beschikken over ruime ervaring, zijn goed opgeleid en vanzelfsprekend gecertificeerd voor de beheerprocesmodellen BiSL, ASL en ITIL, maar ook op het gebied van Cloud en Security. Onze middleware specialisten zijn Oracle en Microsoft gecertificeerd en hebben ervaring met middleware tooling, zoals Oracle Weblogic, MS BizTalk Server, MS System Center, IBM Websphere MQ, Splunk en BMC. Daarnaast zijn onze technisch beheerders gecertificeerd voor Windows omgevingen (MCSE), dan wel voor Linux omgevingen. De applicatiebeheerders van CIMSOLUTIONS zijn ook UML, Java of .NET en TMap NEXT gecertificeerd. De functioneel beheerders van CIMSOLUTIONS zijn ook UML, IREB en TMap NEXT gecertificeerd.

Om te zorgen dat het dienstniveau van de beheer organisatie voldoet aan de wensen van de business, beschikt CIMSOLUTIONS over gecertificeerde Service Managers. De Service Managers hebben ruime ervaring met het opstellen van een Service Level Agreement (SLA), het rapporteren over de dienstverlening en het naar een hoger niveau brengen hiervan, middels een Service Improvement Plan (SIP).

Verder beschikt CIMSOLUTIONS over procesmanagers, welke ruime ervaring hebben met het inrichten van de beheerprocessen of het analyseren en (waar nodig) verbeteren van de bestaande processen. Tevens kunnen zij de (gewijzigde) processen binnen de organisatie implementeren en zorgdragen voor borging. Met optimaal ingerichte processen kan met minimale inspanning en kosten het maximale rendement uit de beheerorganisatie worden gehaald.

    Benieuwd naar onze vacatures?

    Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

    Geïnteresseerd?

    Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.