Data & Analytics

Data & Analytics

Alle bedrijven en zelfs individuen verzamelen data. Een zeer groot deel daarvan wordt tegenwoordig bewaard. Al deze data, zelfs de data die niet wordt bewaard, kan worden gebruikt om business value te genereren.

Data En Analytics

Data kan worden gebruikt om onder andere:

 • Gedrag van (potentiële) klanten beter te begrijpen: klanten kunnen beter worden bediend.
 • Input te leveren voor betrouwbare informatie en kennis voor belangrijke beslissingen.
 • Helder en inzichtelijk te maken hoe een bedrijf, delen van een bedrijf, bedrijfsprocessen of afdelingen presteren.
 • Voorspellingen & prognoses te doen. Er kan bijvoorbeeld worden geanticipeerd op aan te houden voorraad van een product als van tevoren kan worden voorspeld hoeveel er verkocht gaat worden.

Om de juiste keuzes te maken is inzicht nodig in alle technische (on)mogelijkheden. Ervaringsgegevens van soortgelijke bedrijven kan tot hele andere oplossingen leiden. De Data & Analytics professionals van CIMSOLUTIONS hebben brede ervaring en technische know-how; zij leiden u naar de juiste keuzes en oplossingen.

“Neem de juiste beslissingen op basis van data”

Stel, u wilt alles weten over het koopgedrag van uw klanten op uw webstore. Onze specialisten adviseren u niet alleen over de mogelijkheden van Big Data en Analytics oplossingen; zij kunnen u hierbij ook ondersteunen en de analyses voor u uitwerken. Binnen no-time zult u daardoor de meest interessante business inzichten verkrijgen. 

Data Analytics

Voor ons is Big Data geen buzzword, maar een reëel concept om business value te genereren. Big Dataspecialisten, data scientists, data analisten: wij hebben ze in dienst en zij staan voor u klaar.

Process Mining

Wellicht heeft u behoefte aan betrouwbare en actuele stuurinformatie binnen uw bedrijfsprocessen. Bijsturen van nog lopende bedrijfsprocessen met process mining? Of het verbeteren van de performance van minder goed lopende processen in een bepaalde tak van uw business met actuele stuurinformatie? Geen enkel probleem voor de specialisten van CIMSOLUTIONS. Wij bieden o.a. op actuele procesdata gebaseerde procesanalyses aan en kunnen u helpen om procesdata gebaseerde conformance & compliancy checks op te zetten. Veel efficiënter, vollediger en betrouwbaarder dan gedeeltelijke momentopnamen tijdens audits.

Business Intelligence

Uiteraard ondersteunen wij u ook nog steeds de meer traditionelere business intelligence oplossingen. Onze specialisten zijn allen gecertificeerde datamodelers die een klassieke datamart, sterschema of datavault voor u kunnen ontwerpen. Altijd wordt hierbij uitgegaan van de informatiebehoefte van de klant. Wat zijn uw key-performance indicatoren? Waarop wilt u sturen? Hoe werkt uw primair proces precies? Welke data wordt waar en wanneer in het proces bewaard? Naast een bronanalyse op kwaliteit, volledigheid, consistentie en betrouwbaarheid, voeren onze specialisten ook een informatieanalyse uit op uw data. Tenslotte analyseren zij uw processen en uw behoefte en weet u waar en wanneer bij te sturen.

Overige datadiensten

Onze specialisten kunnen u ook adviseren én ondersteunen bij diverse overige data gerelateerde projecten. Succesvol uitgevoerde projecten bij klanten zoals Database migratie naar Cloud, Database Architectuur en Database security zijn daar voorbeelden van.

“Onafhankelijk advies in data analytics oplossingen”.

CIMSOLUTIONS is partner van Oracle en Microsoft. Door middel van kennisdeling zorgen wij ervoor dat onze specialisten up-to-date blijven. Wij verkopen geen licenties en zijn dus volledig onafhankelijk in ons advies en de implementatie strategie. Als voor uw organisatie een andere Data Analytics oplossing beter past, zullen wij juist dié aan u voorleggen.

De security is – ook bij opslag in de Cloud – een belangrijke uitdaging; de zwakste schakel zijn de gebruikers en de manier hoe zij met de gegevens omgaan. Coaching op dat gebied is één van onze diensten.

Ontdek de voordelen van onze kennisdeling

Onze specialisten delen alle hierboven genoemde kennis, vaardigheden en best practises. Dit gebeurt via onze intern georganiseerde Special Interest Group (SIG) Data & Analytics. Ook volgen bijvoorbeeld onze programmamanagers, projectleiders, informatie- en business-analisten en securityspecialisten veelvuldig onze SIG Data & Analytics en vice versa, waardoor kruisbestuiving met andere specialismen ontstaat. Ook onze klanten zijn altijd van harte welkom op onze SIG Data & Analytics and op ons CIMposium.

Zoals u ziet is CIMSOLUTIONS in staat u op elk vlak binnen het Data & Analytics domein van dienst te zijn en zal zij business value toevoegen aan uw bedrijf door middel van goed gebruik van data.

Data leidt tot informatie, informatie leidt tot kennis en kennis leidt tenslotte tot wijsheid.

  Benieuwd naar onze vacatures?

  Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

  Geïnteresseerd?

  Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.