Overheid

Overheid

De overheid ondersteunt dagelijks meer dan 17 miljoen burgers en 1,6 miljoen bedrijven. Dit doet zij met meer dan 350.000 medewerkers. Om deze van een goede dienstverlening te kunnen voorzien is continu innoveren noodzakelijk. Ontwikkelingen als informatiegestuurd werken, locatie en tijd onafhankelijk werken, fraudebestrijding en E-dienstverlening zijn, en blijven, in ontwikkeling binnen de overheid.

Overheid 2

Een aspect wat de overheid zo dynamisch maakt, is dat ontwikkelingen verkiezingsafhankelijk en wetgegeven gedreven zijn. Een voorbeeld is de implementatie van de omgevingsvergunning, waarin het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan samenwerken voor een optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Om dit mogelijk te maken is innoveren en investeren noodzakelijk. Bijvoorbeeld in DataScience (Informatiegericht werken), Artificial Intelligence (Fraudebestrijding) en Security maar ook in het implementeren van nieuwe methoden en technieken zoals SAFe.

Waarom CIMSOLUTIONS?

CIMSOLUTIONS is al meer dan 20 jaar een gerenormeerde IT-dienstverlener binnen de overheid. Wij hebben vele raamovereenkomsten met gemeenten, zelfstandige bestuursorganen, provincies, waterschappen en ministeries. Door automatisering en informatisering zorgen wij ervoor dat overheden blijven innoveren, efficienter (samen)werken en klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Wij werken onder andere voor de Belastingdienst, Logius, Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Bureau van de Statistiek, Rijkswaterstaat, DICTU, SSC-ICT, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Immigratie en Naturalisatiedienst, RIVM, CIBG, Ministerie van BZK, Ministerie van BZ, Ministerie van EZ, Ministerie van VWS, Ministerie van I&W en SZW van gemeentes Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerlen en Groningen, provincies Noord-Brabant, Utrecht en Limburg en het Waterschapshuis met, hierin gebundeld, diverse waterschappen.

Voor al deze klanten zijn wij voorkeurleverancier. Dat wil zeggen dat zij CIMSOLUTIONS hebben geselecteerd vanwege de kwaliteit van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten in de volledige breedte; van softwareontwikkeling tot programmamanagement en van analyse tot architectuur. Daarnaast ontwikkelen en beheren wij diverse producten en informatiesystemen voor enkele Ministeries op basis van fixed price afspraken.

Grote, aansprekende en organisatieoverstijgende projecten

Wij adviseren en ondersteunen bovengenoemde klanten binnen grote, oganisatieoverstijgende projecten als DigiD en eHerkenning, de Omgevingsvergunning/-wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Data analyse en Data Science, Ketensamenwerking, Fraudebestrijding (Artificial Intelligence), inrichting Datacentra/Shared Service Centra en ook advies trajecten op het gebied van SAFe, (Cloud)architecture en informatiebeveiliging. Complexe ketentrajecten waarin meerdere organisaties samenwerken voor een efficiënte en optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. CIMSOLUTIONS is trots dat zij hier haar steentje aan bij draagt!

Gemeente Den Haag

Graag presenteren wij onze samenwerking met gemeente Den Haag, waar wij al ruim 10 jaar voorkeursleverancier zijn.

    Benieuwd naar onze vacatures?

    Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

    Geïnteresseerd?

    Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.