Architectuur

Architectuur

We leven in een boeiende periode waarin gevestigde patronen niet langer standhouden en geleidelijk worden vervangen of zelfs weggevaagd. Er zijn talloze voorbeelden: Denk aan leegstand in de binnenstad, het afscheid van fossiele brandstoffen of de verregaande verwevenheid van de digitale wereld in onze echte wereld.

Architectuur 2

Architecten van CIMSOLUTIONS opereren in de frontlinie binnen hun vakgebied. Ze worden continu gestimuleerd om hun expertise met opleiding en certificering blijvend te actualiseren. Zodoende zijn zij binnen Nederland en internationaal in staat om deze disruptieve vraagstukken te kunnen begeleiden voor talloze gerenommeerde opdrachtgevers onder andere binnen industrie, overheid, banking en retail.

Waarde van architectuur

Het spectrum waarop architecten van CIMSOLUTIONS kunnen worden ingezet is heel divers. Gedreven door de complexe samenleving ontwikkelt architectuur zich meer en meer tot een exacte wetenschap. Op basis van internet-technologie is het relatief eenvoudig om te kunnen beschikken over grote hoeveelheden data. Maar hoe destilleer je hieruit bruikbare informatie? Welke omvangrijke structuren zijn nodig om deze data veilig te ontsluiten en geschikt te maken voor consumptie? Dit vereist een aanpak waarin techniek commodity is geworden en wiskundige algoritmes kunnen worden losgelaten op data. Die data heeft uiteindelijk betekenis en meerwaarde voor de bedrijfsvoering.

“Architectuur wordt meer en meer een exacte wetenschap”

Architecten van CIMSOLUTIONS kijken over bestaande grenzen heen en hebben oog voor de lange termijn. Denk hierbij aan het formuleren van een visie en strategische kaders die organisaties helpen bij het maken van de juiste keuzes op tactisch en operationeel niveau. Architecten van CIMSOLUTIONS leveren een waardevolle bijdrage binnen alle gelederen van de organisatie op basis van Enterprise-, Business- en Solution (referentie-) architecturen. Zij conformeren zich aan Overheid-standaarden zoals de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en afgeleide referentie-architecturen zoals GEMMA, PETRA, MARIJ en EAR.

Architectuur expertise

Architectuur levert kaders en structuren op basis waarvan informatietechnologie gerealiseerd kan worden. CIMSOLUTIONS herkent dat veel organisaties worstelen met de wijze waarop architectuur in praktijk kan worden gebracht en een toegevoegde waarde kan leveren. Vaak is er in de organisatie sprake van een goed onderhouden architectuurbeleid en een architectuur-repository. 

Architectuur

Maar hoe dien je dergelijke architectuur-instrumenten te operationaliseren? Hoe kun je een project goed leiden indien je eerst rekening moet houden met honderden architectuurprincipes en requirements?

Een unieke werkwijze

CIMSOLUTIONS heeft een unieke werkwijze ontwikkeld om organisaties hierbij te helpen. Middels een kort-cyclische architectuurscan herstructureert onze architect de architectuurkaders binnen uw organisatie. Semantische technieken zoals ontologie-engineering maken het mogelijk om snel te kunnen filteren op kaders die voor uw project echt van belang zijn. Uw projecten worden slagvaardig, voldoen aan het ‘werken onder architectuur’ en dragen bij tot een hoog volwassenheidsniveau.

“Slimme herstructurering van uw architectuurkaders”

Uw organisatie komt in het bezit van een taal-handboek en taxonomie-beschrijving die breder ingezet kan worden binnen de bedrijfsvoering en ketenintegratie. Onze architect zal zorgdragen voor een succesvolle overdracht van de toegepaste methoden en technieken naar belanghebbenden in uw organisatie. Zodoende wordt architectuur-expertise geborgd op basis van de meest actuele methoden en technieken.

Breed inzetbare architecten

Een architect dient van vele markten thuis te zijn. Architecten van CIMSOLUTIONS onderscheiden zich doordat zij het gehele IT-spectrum kunnen bedienen. Van strategisch, tactisch tot operationeel niveau. Hiervoor hanteert CIMSOLUTIONS het T-Shaped model. Een architect dient inhoudelijk aantoonbaar actuele kennis te bezitten over het gehele spectrum met specialisaties op specifieke onderdelen. Hierdoor is onze architect breed inzetbaar.

Architectuur 1

Naast het inhoudelijke vakgebied is het van belang om als architect een zekere overtuiging aan de dag te kunnen leggen. CIMSOLUTIONS traint haar architecten hier specifiek op. Tact, organisatiesensitiviteit en samenwerking in teamverband vereisen een transparante professionele integere attitude.

“Strategisch, tactisch en operationeel”

In deze context heeft CIMSOLUTIONS een speciale training ontwikkeld op het gebied van persoonlijke vaardigheden voor architecten. Deze training biedt een goed hulpmiddel om (aspirant-) architecten te coachen en op weg te helpen in hun vakgebied. Deze training is op verzoek tevens beschikbaar voor onze klanten en kan bij CIMSOLUTIONS op locatie, of op maat bij de klant worden afgenomen.

Ontdek de voordelen van onze kennisdeling

Onze senior architecten delen hun kennis met CIMSOLUTIONS collega’s als trekker van de Special Interest Group Architectuur. Zij verzorgen presentaties en workshops voor specialisten binnen het vakgebied en voor onze klanten. Regelmatig levert een gerenommeerde externe spreker ook een bijdrage. Architecten van CIMSOLUTIONS publiceren regelmatig en geven gastcolleges op hogescholen en universiteiten en op ons eigen CIMposium voor klanten.

    Benieuwd naar onze vacatures?

    Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

    Geïnteresseerd?

    Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.