Project- & Programmamanagement

Project- & Programmamanagement

Project- en programmaomgevingen worden steeds complexer. Vaak zijn er verschillende belanghebbenden betrokken en wordt er binnen een keten geopereerd. Een belangrijke ontwikkeling is dan ook dat projecten en programma’s vanuit meerdere invalshoeken gemanaged dienen te worden en de ICT-professional ook een taak als omgevings- en verwachtingsmanager heeft. Projectleiders, projectmanagers en programmamanagers met inhoudelijke kennis en kunde van het vakgebied van het project of programma én een organisatie brede blik is daarom steeds vaker een harde eis dan een pré.

Projectmanagement

Uitgebreide kennis

Waar voorheen een PRINCE2 certificaat doorslaggevend was op het gebied van kennis en kunde, is PRINCE2 nu een minimaal vereist stuk gereedschap. CIMSOLUTIONS speelt als ‘early adaptor’ al sinds haar oprichting in op de veranderde eisen. Door middel van bedrijfsbrede kennisdeling, continue interne en externe opleidingen en trainingen zorgen wij ervoor dat onze projectleiders, projectmanagers, programmamanagers en projectondersteuners over de juiste competenties beschikken om de opdrachten succesvol uit te voeren. Zo zijn people management skills en organisatie sensitiviteit niet meer weg te denken onderdelen.

Logo Provincie Noord Brabant

“Het partnership dat wij met CIMSOLUTIONS hebben uit zich bij ons in de flexibiliteit van CIMSOLUTIONS als het gaat om inzet van personeel, met name op het gebied van projectmanagement en analyse, in combinatie met de vaste waarden van account- en fieldmanagement door CIMSOLUTIONS.”

 Onno Vollinga
Programmamanager Informatievoorziening & ICT, Provincie Noord-Brabant

Afhankelijk van de opdracht, zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een aanbesteding, maatwerkontwikkeling, (infrastructurele) implementaties of transities doorvoeren, beschikken onze professionals naast een PRINCE2 Practitioner certificaat over een afgeronde IPMA opleiding aangevuld met bijvoorbeeld Agile methodieken, Lean IT, continuous delivery en DevOps. Hierdoor zijn zij goed in staat te acteren binnen de geldende Governance, bedrijfsstandaarden en standaarden op het gebied van Project- en Lifecycle management, Teammanagement, Delivery en Engineering.

Daarnaast delen onze projectmanagers hun kennis zeer regelmatig door middel van onze Special Interest Group Projectmanagement. Hierbij worden presentaties aan elkaar gegeven en/of een workshop gehouden. Regelmatig komt er een externe spreker, waarbij de laatste technische kennis gedeeld wordt. Onze projectmanagers publiceren regelmatig en geven gastcolleges op Hogescholen en Universiteiten en op ons eigen CIMposium voor klanten.

CIMSOLUTIONS ontzorgt

Naast het leveren van geschikte kandidaten, ontzorgt CIMSOLUTIONS haar opdrachtgevers ook door de volledige Projectuitvoering en het Risicomanagement op zich te nemen. Afhankelijk van de behoeften en de specifieke situatie bij de klant tailoren we de aanpak en kan er, naast (meestal) PRINCE2 voor projectsturing, gekozen worden uit een Agile methode of LEAN of een combinatie hiervan voor projectuitvoering. De toevoeging van een andere standaard of een ander model voor projectuitvoering op basis van nieuwe behoeften en inzichten is altijd mogelijk. Door onze transparante, gefaseerde aanpak krijgt de klant direct inzicht in de voortgang en vertrouwen in de kwaliteit van de projectresultaten.

Next Level Agile Werken

Na de succesvolle introductie van Agile werken op teamniveau is het opschalen naar programma- of portfolioniveau geen eenvoudige stap. De uitdaging is om u de samenwerking tussen teams en de vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar productontwikkeling vorm te geven. Er zijn zeer veel verschillende Agile frameworks op de markt die allemaal zeggen dit te faciliteren. Iedere methode heeft echter zijn eigen kenmerken en niet iedere methode past bij elke organisatie. Welke criteria gebruikt u om de juiste (combinatie van) framework(s) te selecteren? En hoe zorgt u voor een succesvolle invoering van zo’n methode?

CIMSOLUTIONS heeft veel ervaring in het begeleiden van organisaties bij de volgende stap in het Agile werken. CIMSOLUTIONS is onafhankelijk van frameworks en leveranciers en heeft hier geen enkele binding mee. Dit betekent dat onze adviezen en oplossingen objectief en zuiver toegespitst op uw vraagstelling zijn en niet op de producten van een specifieke framework of leverancier. Met haar ervaring bij de top 500 bedrijven van Nederland kennen de consultants van CIMSOLUTIONS de business requirements die een rol spelen bij het selecteren van een methode en de valkuilen met de implementatie ervan.

De aanleiding

In de huidige tijd gaan ontwikkelingen steeds sneller. Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan business agility, het snel kunnen inspelen op de steeds veranderende marktbehoeften. Door iteratief en incrementeel te ontwikkelen wordt de fit-for-purpose van producten gewaarborgd. Teams werken met Scrum, Kanban of DevOps. Het is tijd voor de volgende stap, maar welke methode past daar bij en hoe implementeert u deze?

Next Level Agile Werken

Onze aanpak

 • 0-meting van het Agile maturity level van de organisatie.
 • Inventariseren van de business requirements en de criteria die een rol spelen bij opschalen.
 • Mapping van de requirements tegen de criteria van Agile frameworks met behulp van de CIMSOLUTIONS Agile Framework Matrix©.
 • Rapportage en advies voor een (combinatie van) framework(s) en een roadmap voor de implementatie ervan.

Resultaten

U verkrijgt met stap 1 t/m 4 inzicht in de business requirements die voor u van belang zijn bij productontwikkeling, en een onderbouwd advies welke Scaled Agile methode(n) daar het beste bij passen. Indien gewenst kunnen de consultants van CIMOSLUTIONS u ook verder helpen met de volgende stappen:

 • Actieplan om de roadmap te realiseren.
 • (Ondersteuning bij) realisatie van het actieplan en tussentijdse Agile maturity metingen.
 • Inrichting van de tooling die het opschalen van Agile werken ondersteunt.

  Benieuwd naar onze vacatures?

  Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

  Geïnteresseerd?

  Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.