Wet DBA

Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeid Relatie) komen te vervallen en in plaats daarvan dient er gewerkt te worden op basis van een Modelovereenkomst, die door de Belastingdienst is goedgekeurd.

Wat betekent dit voor freelancers?

Door grote onduidelijkheden omtrent de wet en uit de angst voor de schijn van een gezagsverhouding zullen veel bedrijven terughoudend worden in het inhuren van freelancers. CIMSOLUTIONS niet, wij hebben een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst.

De Modelovereenkomst dient tot vrijwaring van de afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen. Het werken met een Modelovereenkomst is mogelijk onder voorbehoud van een aantal voorwaarden. De werkzaamheden moeten bijvoorbeeld zelfstandig en met resultaatverplichting worden uitgevoerd, hij of zij is vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en vrije vervanging is mogelijk.

Voor de opdrachten waar dit niet mogelijk is of voor freelancers die toch van hun vrijheid én financiële baten willen blijven genieten, heeft CIMSOLUTIONS tevens een goede oplossing! U ontvangt voor de duur van de opdracht een projectcontract. Dit geeft u, naast de flexibiliteit van freelancer, het recht op onze zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Daartoe behoren onder andere een goed primair salaris én een interessante bonus- en pensioenregeling.

Mogelijkheden bij CIMSOLUTIONS

Klik hier voor meer informatie over uw mogelijkheden bij CIMSOLUTIONS. Wilt u gelijk meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met Reinhard Schutte of Pim de Jong via inhuur@cimsolutions.nl of via 0347-368100.

    Benieuwd naar onze opdrachten?

    Meld je aan!