CJIB gunt raamovereenkomst aan CIMSOLUTIONS voor de inhuur van ICT-professionals

CJIB gunt raamovereenkomst aan CIMSOLUTIONS voor de inhuur van ICT-professionals

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden heeft een raamovereenkomst gegund aan CIMSOLUTIONS voor de inhuur van ICT-professionals. CIMSOLUTIONS, in consortium met onderaannemers Brunel, Enshore en Verdonck, Klooster & Associates, is voor de komende vier jaar preferred supplier van CJIB. Naast de gunning aan CIMSOLUTIONS, is aan nog 6 andere partijen gegund. De overeenkomst gaat op 1 oktober 2021 in, heeft een geraamde totale waarde van € 58.000.000,- en een looptijd van maximaal vier jaar.

Cjib Logo

Het betreft inhuur van tijdelijke functies van onder meer de volgende profielen: data-analist, test analist, java engineer, cloud engineer en informatieanalist.

Moynul Hossain, CEO van CIMSOLUTIONS, zegt: “We zijn erg trots op het behaalde resultaat. Ik kijk uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking. Het is de eerste keer dat we preferred supplier van CJIB worden, na al 8 jaar ICT-professionals bij het CJIB ingezet te hebben. CJIB biedt ons interessante opdrachten, doordat er gewerkt wordt met state-of-the-art applicaties en bundelingen van applicaties en er veel vraag is naar T-shaped ICT-professionals. CIMSOLUTIONS helpt het CJIB ook de komende vier jaar weer graag bij het bieden van mooie oplossingen waar de business veel voordeel van heeft en waardoor het CJIB zijn taken nog beter kan uitvoeren.”