CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur IV specialisten

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur IV specialisten

Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan CIMSOLUTIONS op het gebied van Inhuur IV Specialisten voor de percelen Management & Architectuur, Ontwikkeling en Data & analyse. De aanbesteding is onderverdeeld in 8 percelen, waarvan er per leverancier maximaal 3 gegund konden worden. De opdracht start per april 2019 en heeft een looptijd van maximaal 4 jaar.

Gemeente Haarlem heeft per perceel 3 partijen gecontracteerd. De opdrachten omvatten het leveren van project-, programma- en

Logo Gemeente Haarlem

 portfoliomanagers, informatiemanagers, -analisten en -architecten, ontwikkelaars, testers, functioneel en technisch applicatiebeheerders, data engineers, -analisten en -scientists, applicatiearchitecten en BI consultants.

“Wij zijn bijzonder trots dat we zo’n mooi resultaat hebben behaald. Onze positie binnen de overheid en zeker ook de lokale overheid groeit jaarlijks en deze raamovereenkomst stelt ons in staat om komende jaren nog verder te groeien,” aldus Moynul Hossain, managing director van CIMSOLUTIONS. “We zien er naar uit om de komende jaren dit partnership met Gemeente Haarlem succesvol in te vullen. Gemeente Haarlem is een opdrachtgever met uitdagende opdrachten en projecten, waar wij met veel enthousiasme naar uitkijken.”

In de afgelopen jaren heeft CIMSOLUTIONS (mede in combinatie met diverse strategische partners) reeds diverse belangrijke ICT-inhuur aanbestedingen gewonnen, waaronder de diensten Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer & Vertrek en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen en Zoetermeer, het Ministerie van VWS & SZW, de Belastingdienst, het Ministerie van EZ, DICTU, het Ministerie van OCW zelf (bestuursdepartement en Erfgoedinspectie), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Archief (samen met de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie).

Over Gemeente Haarlem

Met circa 160.000 inwoners behoort Gemeente Haarlem tot de vijftien grootste gemeenten in Nederland. Bij de gemeente werken ongeveer 1350 ambtenaren, die zijn verdeeld over 24 afdelingen met elk een eigen afdelingsmanager. De organisatie werkt voor het Haarlemse en Zandvoortse bestuur. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur die samen met 3 andere directeuren de directie vormt. Gemeente Haarlem werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie; bij grotere vraagstukken wordt over de afdelings- en organisatiegrenzen heen gekeken. Gemeente Haarlem werkt gebiedsgericht, met partners binnen en buiten de stad en in steeds wisselende netwerken.

Over CIMSOLUTIONS

CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2019 door het Top Employers Institute voor de 13e keer uitgeroepen tot “Top Employer Nederland”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO 9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN 4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.