CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur IT-professionals van De Belastingdienst

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur IT-professionals van De Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de combinatie CIMSOLUTIONS / SLTN Professional Services / Verdonck, Klooster & Associates (VKA) geselecteerd als één van de voorkeursleveranciers voor het leveren van IT-professionals. De opdracht start op 1 januari 2018, heeft een looptijd van 4 jaar en heeft een totale opdrachtwaarde van €320 miljoen. De functieprofielen van de IT-Professionals zijn vooral gericht op Technisch Ontwerp en Applicatieontwikkeling, Testmanagement, Infrastructuurmanagement, Gebruikersondersteuning en Architectuur.

De Belastingdienst heeft o.a. voor onze combinatie gekozen vanwege onze jarenlange ervaring met het zoeken, vinden en inzetten van IT-expertise voor (rijks)overheidsinstanties (sinds 2004 als voorkeursleverancier van de Belastingdienst zelf).

Moynul Hossain, directeur van CIMSOLUTIONS: “Dit jaar staat in het teken van ons 25-jarig jubileum en dan is het extra mooi om zo’n succes te mogen boeken. Ik ben trots op ons accountteam en onze partners, die hier hard voor hebben gewerkt. Met onze ruime ervaring met het leveren van hoogwaardige IT-diensten en -oplossingen en onze langdurige succesvolle samenwerking met Belastingdienst is de combinatie met haar onderaannemers uitstekend in staat de Belastingdienst te voorzien van passende hoogstaande IT-professionals. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de Belastingdienst weer voor ons gekozen heeft en zien de prettige voortzetting van de samenwerking met volste vertrouwen tegemoet.”

In het afgelopen jaar heeft CIMSOLUTIONS (in combinatie met diverse strategische partners) reeds diverse belangrijke ICT Inhuur aanbestedingen gewonnen, i.c. van Ministerie van OCW voor ICT-Inhuur (inclusief bestuursdepartement en Erfgoedinspectie), Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor IV Expertisediensten, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen en Zoetermeer,  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Archief (samen met de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie).

Over Belastingdienst

De Belastingdienst valt onder het Ministerie van Financiën. Particulieren, ondernemers: iedereen heeft te maken met de Belastingdienst. Verspreid over kantoren in het hele land, proberen de ruim 30.000 belastingdienstmedewerkers iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. De Belastingdienst zorgt voor de heffing, de inning en de controle van de rijksbelastingen. Daarnaast verricht de dienst een aantal niet-fiscale taken, zoals het uitbetalen van en de controle op inkomensafhankelijke toeslagen en de premieheffing voor de volksverzekeringen.