CIMSOLUTIONS wint aanbesteding ICT-Inhuur van de IND, DT&V en COA

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding ICT-Inhuur van de IND, DT&V en COA

De diensten Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer & Vertrek en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (IND/DT&V/COA) hebben na een openbare aanbesteding, uitgevoerd onder regie van Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken, een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS samen met SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.

De omvang van de opdracht is geraamd op circa € 32.000.000 op jaarbasis en heeft gemiddeld 300 nieuwe aanvragen/plaatsingen per jaar. De opdrachten omvatten het leveren van tijdelijke ICT-functies met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen.

Afbeelding Coa Ind Dtv