Privacy statement

Privacy statement

CIMSOLUTIONS verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met CIMSOLUTIONS. CIMSOLUTIONS B.V. is gevestigd te 4131NM, Vianen aan de Havenweg en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23068838.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om Persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. CIMSOLUTIONS streeft na om Persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van CIMSOLUTIONS achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Om Persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u te kunnen informeren over CIMSOLUTIONS. Daarnaast worden bij sollicitaties en freelance opdrachten gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, CV en andere gegevens die voor CIMSOLUTIONS relevant zijn voor een sollicitatie op vacatures of freelance opdrachten. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie op vacatures of freelance opdrachten te kunnen beoordelen. Alle aan CIMSOLUTIONS verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door CIMSOLUTIONS aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. U geeft CIMSOLUTIONS toestemming om uw persoonlijke gegevens tot drie jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek bij CIMSOLUTIONS indienen door een e-mail te sturen naar recruitment@cimsolutions.nl.

CIMSOLUTIONS zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om het werving en selectie proces aan te passen en te verbeteren;
 • De beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
 • De afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten indien van toepassing;
 • De afhandeling van uw vragen of verzoeken;
 • De interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • De uitvoering of toepassing van een andere wet;
 • Om u te informeren over toekomstige vacatures, freelance opdrachten ,evenementen en nieuws van CIMSOLUTIONS;
 • Om statistische data op te stellen.

Op welke wijze beschermt CIMSOLUTIONS uw Persoonsgegevens?

 • CIMSOLUTIONS zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken;
 • CIMSOLUTIONS vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat;
 • CIMSOLUTIONS zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;
 • CIMSOLUTIONS zal uw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt en in elk geval binnen drie jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode, tenzij u naar aanleiding van ons verzoek nogmaals akkoord geeft voor het bewaren van uw persoonsgegevens voor een periode van drie jaar.

Naast Persoonsgegevens gebruikt CIMSOLUTIONS ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. CIMSOLUTIONS mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op de website worden geplaatst.