Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht behoort met ruim 30.000 studenten en 7.600 medewerkers tot de grootste universiteiten van Nederland. ITS is de centrale afdeling die IT-diensten biedt aan medewerkers en studenten. CIMSOLUTIONS is voorkeursleverancier bij de universiteit en heeft onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

UU-Integratieplatform

CIMSOLUTIONS heeft een pilot uitgevoerd om het UU-integratieplatform te realiseren door een Enterprise Server Bus neer te zetten. Voor de pilot is de studentenapp gebruikt waarbij rooster, data en cijfers (Osiris cloud) werden ontsloten. Tevens is de governance uitgewerkt en een voorstel geschreven voor de inrichting van de organisatie, door gebruik te maken van ICC (Integration Competency Centre). Ook heeft CIMSOLUTIONS structurele verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot IAM: Het beter en goedkoper maken van het beheer van de 65.000 identiteiten, het voldoen aan de AVG, de reductie van al het maatwerk en de verbetering van de governance. Met de pilot is een grote stap voorwaarts gezet om het integratieplatform in te richten. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het doorvoeren van deze oplossing voor alle faculteiten.

Doorvoeren Agile werkwijze voor het Research Datamanagement Platform

Universiteit Utrecht heeft CIMSOLUTIONS gevraagd om het Scrum framework in te regelen voor de doorontwikkeling van hun datamanagementplatform, welke onderdeel uitmaakt van het universitair beleidskader onderzoeksdata. Het doel is om de samenwerking tussen het Scrum development team, de Product Owner, de stakeholders en beheer te verbeteren. CIMSOLUTIONS heeft het SAFe framework gebruikt en doorgevoerd. Met name de vertaling en decompositie van epics, features, benodigde technische ontwikkelingen naar stories, releasemanagement en prioritering van de backlog zijn ingericht. Daarnaast brengt CIMSOLUTIONS haar expertise in op het gebied van testautomatisering, continuous integration en continuous delivery.

Uu Logo

De medewerkers van CIMSOLUTIONS hebben het voor elkaar gekregen om een Proof-of-Concept van het UU integratieplatform neer te zetten, die door alle faculteiten geaccepteerd is en gebruikt gaat worden. De implementatie ervan is inmiddels in volle gang.

 Folkert-Jan de Groot
Directie Information and Technology Services Universiteit Utrecht

    Benieuwd naar onze vacatures?

    Wij zijn altijd op zoek naar gedreven professionals

    Geïnteresseerd?

    Wij horen graag van je! Neem contact met ons op.