Ministeries van EZK en LNV en SBB gunnen raamovereenkomst aan CIMSOLUTIONS voor de inhuur van ICT-Professionals

Ministeries van EZK en LNV en SBB gunnen raamovereenkomst aan CIMSOLUTIONS voor de inhuur van ICT-Professionals

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de daaronder vallende diensten, en Staatsbosbeheer hebben wederom een raamovereenkomst gegund voor de inhuur van IV-Professionals aan CIMSOLUTIONS, in combinatie met SLTN en Brunel en onderaannemers Verdonck, Klooster & Associates, DITP en ITIUM. Naast de gunning aan CIMSOLUTIONS, is aan nog zeven andere partijen gegund.

Afbeelding Ezk Lnv Sbb

De raamovereenkomst gaat in op 15 februari 2024, heeft een looptijd van maximaal vier jaar en een geraamde opdrachtwaarde van maximaal € 576.660.000,-.

Onder de Ministeries van EZK en LNV vallen de volgende diensten die deel uitmaken van de raamovereenkomst: Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Autoriteit Consument & Markt, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Centraal Planbureau, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen en de Nederlandse Emissie Autoriteit.

Het betreft inhuur van tijdelijke functies en bestaat onder andere uit de volgende profielen: Functioneel Beheerders, Informatieanalisten, Projectmanagers, Informatiearchitecten, Testmanagers, Applicatieontwikkelaars, Businessanalisten, Systeemontwikkelaars, Security Managers, BI / Data analisten, Projectleiders en Informatiemanagers.

“De Ministeries van EZK en LNV en de daarbij behorende diensten zijn al 12 jaar interessante opdrachtgevers voor ons, met uitdagende opdrachten en projecten. Wij zijn zeer verheugd en trots dat we hen de komende vier jaar weer kunnen ondersteunen met hun ICT vraagstukken. Met onze ruime ervaring met het leveren van hoogwaardige ICT-diensten en -oplossingen zijn wij uitstekend in staat de dienstverlening aan de Ministeries en bijbehorende deelnemers te continueren. Deze raamovereenkomst biedt kansen aan onze specialisten en ook verdere groeimogelijkheden voor CIMSOLUTIONS in de komende jaren. We kijken uit naar opnieuw een prettige samenwerking,” aldus Moynul Hossain, directeur van CIMSOLUTIONS.