RSS Feed NL

Ministerie IenM kiest CIMSOLUTIONS voor raamovereenkomst IV Expertisediensten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de raamovereenkomst voor het leveren van expertisediensten op het gebied van informatievoorziening (IV) op basis van resultaatverplichting aan CIMSOLUTIONS gegund. Hierdoor is CIMSOLUTIONS de komende jaren opnieuw één van de 33 mantelpartijen voor de levering van IV expertisediensten voor IenM. Ook in 2012 koos IenM voor CIMSOLUTIONS.

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.  De raamovereenkomst omvat de dienstonderdelen Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.

Pagina's