Meerwaarde

De meerwaarde, die CIMSOLUTIONS uw organisatie biedt, bestaat uit:

Kwaliteit

CIMSOLUTIONS is ISO 9001:2015 en NEN 4400-01 gecertificeerd voor zowel detachering als projectuitvoering:

 • Ons Accountmanagement is gericht op het onderhouden van een lange termijn relatie met onze klanten en het continu bewaken van de klanttevredenheid. Met de uitstekende track-record en een hoge klanttevredenheid bij onze gerenommeerde klanten in Nederland en daarbuiten, is CIMSOLUTIONS uw ideale partner;
   
 • Ons Fieldmanagement is gericht op het bewaken van klant- en medewerkertevredenheid over de geleverde prestaties door onze medewerkers. Het continu streven naar een langdurige relatie met onze medewerkers en het keurmerk “Top Employer ICT” draagt bij aan het aantrekken en het behoud van de medewerkers en dus de continuïteit van onze dienstverlening;
   
 • Ons Matching proces staat garant voor een perfecte aansluiting van de vraag van de klant en de juiste beschikbare medewerker;
   
 • Door onze Projectmanagement aanpak kunnen wij (en u) risico’s beheersen en tijdig de afgesproken systemen opleveren.
   
 • Ons Kennismanagementproces zorgt er voor dat CIMSOLUTIONS zich richt op strategische kennisgebieden, waarbinnen ICT-ers van mentoren en van elkaar leren. Kennis wordt snel opgenomen en stroomt tussen medewerkers en naar de klanten toe. Niet voor niets is onze slogan Learn, create and make it work!

Specialisatie en volledige ondersteuning

Door onze specialisatie in markten, zoals Business en Industry, en vakgebieden, kunnen onze medewerkers in alle fasen van het softwaretraject worden ingezet. Van specificatie en pakketselectie tot en met ontwerp, ontwikkeling, test, implementatie, onderhoud en projectmanagement. Met succes richt CIMSOLUTIONS zich op o.a. de overheid, verkeer en vervoer, industrie, banken, verzekeringsmaatschappijen, energie- en milieu, handel en logistiek.

Regionale en internationale ondersteuning

Met meer dan 300 ICT-ers werken wij vanuit onze kantoren in Vianen, Best, Deventer, Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Dhaka (Bangladesh). Wij ondersteunen onze klanten in Nederland en Europa en daarbuiten.

Prijs

De tarieven zijn concurrerend, zeker gezien het kwaliteitsniveau van onze medewerkers.

Benadering

Onze benadering is breder dan uitsluitend het automatiseringsvraagstuk. Het verdient vaak aanbeveling eerst de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te optimaliseren voordat het automatiseringsdeel aan bod komt.

Onafhankelijkheid van leveranciers 

CIMSOLUTIONS heeft geen enkele binding met leveranciers. Onze adviezen en oplossingen zijn objectief en zuiver toegespitst op de vraagstelling van de opdrachtgever en niet op de producten van een specifieke leverancier.

Offshoring 

U realiseert naast kostenbesparing een kortere “time to market”, hogere omzet, toegang tot nieuwe markten, flexibele en schaalbare capaciteit en een hogere proceseffectiviteit.

Milieuzorgsysteem / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

Sinds het jaar 2000 ziet CIMSOLUTIONS duurzaamheid (sociale- en milieuaspecten) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Samen met onze medewerkers en klanten dragen wij de verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met het milieu. Ons milieuzorgsysteem (gebaseerd op ISO 14001) waarborgt een continue verbetering van onze milieudoelstellingen en milieuprestaties door het actief verminderen van de milieubelasting.
Het MVO beleid van CIMSOLUTIONS is opgezet volgens de internationale richtlijnen van ISO 26000.ISO 26000 onderschrijft de volle breedte van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zoals diversiteit, ethiek, milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Waarden die CIMSOLUTIONS zeer hoog in het vaandel heeft staan en heeft  ingebed in haar bedrijfsvoering.

Diversiteit 

Diversiteit is één van de waarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Binnen CIMSOLUTIONS betekent dit dat er gelijke kansen zijn voor alle medewerkers ongeacht geslacht, leeftijd, ras, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur of handicap. Gelijke kansen bij werving en selectie, maar ook in groeimogelijkheden en werkverdeling. CIMSOLUTIONS acteert volledig naar de wet gelijke behandeling. CIMSOLUTIONS ziet diversiteit als een kans om de resultaten voor onze klanten te verbeteren. Ervaring leert dat diversiteit in teams leidt tot de beste oplossing.