Nieuws

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur SSC-ICT

SSC-ICT heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.  De raamovereenkomst omvat de dienstonderdelen Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur Min. BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, , SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.  Naast het kerndepartement van BZK omvat de raamovereenkomst ook de Huurcommissie, de Rijksdienst Caribisch Nederland en de De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

CIMSOLUTIONS Bangladesh

Een impressie van het kantoor en de activiteiten van CIMSOLUTIONS Bangladesh Limited.

Milieumanagement en duurzaamheid

CIMSOLUTIONS beschikt sinds 2000 over een milieumanagementsysteem, wat voldoet aan de criteria van een ISO14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Europese Aanbesteding Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft de ‘Europese Aanbesteding IT Inhuur’ aan CIMSOLUTIONS gegund.

Europese Aanbesteding Provincie Utrecht

CIMSOLUTIONS is door provincie Utrecht geselecteerd als voorkeurleverancier.

Pagina's