Ministerie IenM kiest CIMSOLUTIONS voor raamovereenkomst IV Expertisediensten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de raamovereenkomst voor het leveren van expertisediensten op het gebied van informatievoorziening (IV) op basis van resultaatverplichting aan CIMSOLUTIONS gegund. Hierdoor is CIMSOLUTIONS de komende jaren opnieuw één van de 33 mantelpartijen voor de levering van IV expertisediensten voor IenM. Ook in 2012 koos IenM voor CIMSOLUTIONS.

De opdrachten voor IV expertisediensten 2017 bestaan uit resultaatgerichte opdrachten op het gebied van een viertal basis expertises op het gebied van informatievoorziening (IV). CIMSOLUTIONS heeft  2 basisexpertises Applicatieontwikkeling en Applicatiebeheer gegund gekregen en 17 specialistische expertises: Business Architectuur, Informatie Architectuur, Technische Architectuur, Solution Architectuur, Informatiebeveiliging, Testen, Projectmanagement/ projectleiding, Webapplicatie, Creatief Webdesign, GIS, Business Intelligence (BI), Enterprise Service Bus (ESB), Databases, Identity & Access Management, Service Management, Functioneel Beheer en Informatieanalyse.

De totale geschatte waarde van alle uit te zetten opdrachten is ca. 12 miljoen euro per jaar. Naast het Ministerie zelf gaan ook Rijkswaterstaat en het KNMI van deze raamovereenkomst gebruik maken.

We zien ernaar uit om IenM de komende jaren te blijven ondersteunen bij opdrachten op het gebied van informatievoorziening en zo bij te dragen aan het succes van ICT-opdrachten binnen de Rijksoverheid.

Over IenM
IenM zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. IenM werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Het departement maakt daarvoor vernieuwend beleid en zorgt voor de uitvoering en handhaving. Vlot, veilig en leefbaar: dat is IenM.

Voor nadere informatie over IenM verwijzen wij u naar de website http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Over CIMSOLUTIONS
CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2017 door het Top Employers Institute voor de 11e keer uitgeroepen tot “Top Employer ICT”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO-9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries de Visser of Rick de Jong (telefoon 0347 - 368 100).