CIMSOLUTIONS wint opnieuw aanbestedingen ICT-Inhuur van het Ministerie van OCW

Vianen, 16 februari 2017

Na de recent gewonnen aanbestedingen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen en Zoetermeer wint CIMSOLUTIONS opnieuw ICT-Inhuur aanbestedingen van het Ministerie van OCW. OCW heeft na drie openbare aanbestedingen raamovereenkomsten gegund aan CIMSOLUTIONS.

Het betreft drie aanbestedingen van het Ministerie van OCW zelf (bestuursdepartement en Erfgoedinspectie), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Archief (samen met de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie). Voor deze aanbestedingen heef CIMSOLUTIONS strategische combinaties gevormd met SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA). De raamovereenkomst van het Nationaal Archief is zelfstandig aan CIMSOLUTIONS gegund.

De opdrachten omvatten het leveren van alle tijdelijke ICT functies voor de komende 1,5 tot 4 jaar met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen. De opdrachtwaarde bedraagt naar verwachting in totaal 36 miljoen euro voor van alle te gunnen opdrachten binnen deze raamovereenkomsten over de maximale looptijd van vier jaar. Per aanbestedingsprocedure heeft OCW raamovereenkomsten gegund aan vier partijen.

Wij zijn bijzonder trots dat we opnieuw zo’n mooi resultaat hebben behaald. Hiermee kunnen we verder bouwen aan onze positie binnen de overheid. Deze overeenkomsten bieden vele kansen aan onze specialisten en verdere doorgroeimogelijkheden voor CIMSOLUTIONS in de komende jaren.” aldus Moynul Hossain, managing director van CIMSOLUTIONS. “Dit jaar vieren wij ons 25-jarig jubileum en dan is het extra mooi om zo’n succes te mogen boeken. Ik ben trots op ons accountteam en onze partners, die hier hard voor hebben gewerkt. We zien ernaar uit om de verschillende diensten de komende jaren succesvol van dienst te mogen zijn.

Over OCW
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Over de Inspectie van het Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.

Over Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
RCE voert het beleid uit van de Rijksoverheid voor archeologie, beschermde monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed.

Over het Nationaal Archief
Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.

Over CIMSOLUTIONS
CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2017 door het Top Employers Institute voor de 11e keer uitgeroepen tot “Top Employer ICT”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO-9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries de Visser of Michiel Segers (telefoon 0347 - 368 100).