CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur Min. BZK

Vianen, 20 oktober 2016

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, , SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.  Naast het kerndepartement van BZK omvat de raamovereenkomst ook de Huurcommissie, de Rijksdienst Caribisch Nederland en de De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

De opdracht omvat het leveren van alle tijdelijke ICT functies voor de komende 1,5 tot 4 jaar met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen. Aan deze aanbesteding hebben 24 marktpartijen deelgenomen waarvan er 4 als voorkeurleverancier geselecteerd zijn.

De aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van 36 miljoen euro voor het samenstel van alle te gunnen opdrachten binnen de raamovereenkomst over de maximale looptijd van vier jaar. De combinatie CIMSOLUTIONS-Brunel-SLTN-VKA is trots op het behaalde resultaat en ziet ernaar uit om het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de komende jaren succesvol van dienst te zijn.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. 

De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en kosten voor service en nutsvoorzieningen. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. De Huurcommissie is de naam voor het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie samen. De minister voor Wonen en Rijksdienst is toezichthouder op de Huurcommissie.

Rijksdienst Caribisch Nederland
De Rijkdienst Caribisch Nederland is de schakel tussen de ministeries en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de juiste uitvoering van beleid en regelgeving en voor centrale ondersteuning doen de ministeries een beroep op  de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland voor o.a. het formele werkgeverschap, bedrijfsvoering zoals facilitaire zaken, huisvesting, ICT, personeelszaken en opleidingen.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staat voor de kwaliteit en het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens en reisdocumenten. RvIG is een uitvoeringsorganisatie en stelselverantwoordelijk voor de betrouwbare werking en innovatie van de stelsels in de juiste balans.

Over CIMSOLUTIONS
CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2016 door het Top Employers Institute voor de 10e keer opnieuw uitgeroepen tot “Top Employer ICT”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO-9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries de Visser of Michiel Segers (telefoon 0347 - 368 100).