CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur Logius

Vianen, 20 oktober 2016

Logius heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.

De opdracht omvat het leveren van alle tijdelijke ICT functies voor de komende 1,5 tot 4 jaar met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen. Aan deze aanbesteding hebben 23 marktpartijen deelgenomen waarvan er 4 als voorkeurleverancier geselecteerd zijn. De geraamde totale opdrachtwaarde bedraagt 52 miljoen euro voor het totaal van alle te gunnen opdrachten binnen de raamovereenkomst over de maximale looptijd van vier jaar. Daarbij gaat Logius uit van een omvang van gemiddeld ca 170 opdrachten per jaar.

De combinatie CIMSOLUTIONS-Brunel-SLTN-VKA is trots op het behaalde resultaat en ziet ernaar uit om Logius de komende jaren succesvol van dienst te zijn.

Logius
Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius is een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid en is de regieorganisatie die samen met klanten, partners en leveranciers de digitale overheid groot maakt. Dit doet Logius door te zorgen voor overheidsbrede, samenhangende ICT diensten voor digitale dienstverlening aan burgers, aan bedrijven of samenwerking tussen overheden. Logius stimuleert organisaties met een publieke taak om haar producten breed toe te passen. Zo is Logius de drijvende kracht achter de digitale overheid. Logius is in januari 2006 opgericht onder de naam GBO. Overheid. Sinds januari 2010 heet zij Logius. Meer informatie over Logius en haar diensten is te vinden op www.logius.nl.  Op het gebied van ICT werken er zo’n 550 medewerkers.

Over CIMSOLUTIONS
CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2016 door het Top Employers Institute voor de 10e keer opnieuw uitgeroepen tot “Top Employer ICT”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO-9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries de Visser of Michiel Segers (telefoon 0347 - 368 100).