CIMSOLUTIONS wint aanbesteding tijdelijke ICT-Inhuur Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Vianen, 20 oktober 2016

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na een openbare aanbesteding een raamovereenkomst gegund aan de combinatie CIMSOLUTIONS, Brunel, SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur.  De raamovereenkomst omvat de dienstonderdelen Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.

De opdracht omvat het leveren van alle tijdelijke ICT functies voor de komende 1,5 tot 4 jaar met eigen medewerkers, zelfstandigen (zzp-ers) en specialisten van derde partijen. Aan deze aanbesteding hebben 24 marktpartijen deelgenomen waarvan er 3 als voorkeurleverancier geselecteerd zijn. De aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van  8 miljoen euro (exclusief btw) voor het totaal van alle te gunnen opdrachten binnen de raamovereenkomst over de maximale looptijd van vier jaar.

De combinatie CIMSOLUTIONS-Brunel-SLTN-VKA is trots op het behaalde resultaat en ziet ernaar uit om Doc-Direkt, Rijksvastgoedbedrijf en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. de komende jaren succesvol van dienst te zijn.

Doc-Direkt
Doc-Direkt is per 1 januari 2014 de rijksbrede interne dienstverlener op het gebied van de informatiehuishouding. Met de samenvoeging van het oorspronkelijke Doc-Direkt en voormalig SSO-ECM is een organisatie neergezet die de departementen een integraal pakket van ‘papieren’ en digitale diensten en producten levert.

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt gebruiksgereed, veilig en kosteneffectief vastgoed ter beschikking aan de rijksoverheid. De organisatie beheert een uitgebalanceerde vastgoedportefeuille, die voldoet aan de gebruikseisen van deze tijd en past bij de diversiteit van de onderdelen van het Rijk. Meer informatie vindt u op http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)
Departementen en andere overheidsonderdelen hebben zeer diverse kerntaken. Bedrijfsvoering is de gemene deler die nodig is om deze kerntaken goed uit te voeren. UBR gelooft in het gezamenlijk organiseren en bundelen van expertise binnen de overheid, door het delen van kennis, kunde en capaciteit. Vanuit deze visie lost UBR management-vraagstukken op en draagt binnen de Rijksoverheid bij aan complexe transities en implementaties, om kosten te verlagen en kwaliteit te verhogen. UBR bundelt kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbindt die met andere disciplines. UBR is gedreven en benut haar ervaring voor het verder ontwikkelen en innoveren van de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u op http://www.ubrijk.nl/.

Over CIMSOLUTIONS
CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige diensten en oplossingen op het gebied van bestuurlijke, zakelijke, administratieve en technische automatisering. Deze diensten leveren wij aan diverse gemeentes, ministeries, provincies, andere overheidsorganisaties en aan het bedrijfsleven via detachering van ICT-specialisten en het uitvoeren van projecten, ook onder eigen verantwoordelijkheid met een resultaatverplichting. CIMSOLUTIONS richt zich op lange termijn-relaties met haar opdrachtgevers en haar medewerkers. Mede door haar ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is CIMSOLUTIONS in 2016 door het Top Employers Institute voor de 10e keer opnieuw uitgeroepen tot “Top Employer ICT”. CIMSOLUTIONS beschikt over ruim 300 professionals en opereert vanuit 7 vestigingen in Nederland en een eigen offshore Development &Test Centre in Dhaka (Bangladesh).

CIMSOLUTIONS is ISO-9001:2015 gecertificeerd zowel voor consultancy en detachering als projectuitvoering en is een financieel zeer gezonde onderneming, gericht op het leveren van kwaliteit en in een hoge mate bekwaam op het gebied van dienstverlening aan overheid, uitvoerings- en dienstverlenende organisaties. Daarnaast is CIMSOLUTIONS NEN4400-1 gecertificeerd om de risico’s met betrekking tot het inhuren van tijdelijk personeel te minimaliseren.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ries de Visser of Michiel Segers (telefoon 0347 - 368 100).