Referenties

Handel & Transport | Metro

Onze klanten in de sector Handel en Transport zoals Metro, Technische Unie, FloraHolland, Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ProRail, InTraffic, Siemens, KLM Cityhopper en Luchthaven Schiphol hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun efficiënte logistieke processen. Deze ondernemingen zijn continue bezig met het doorvoeren van verbeteringen aan interne logistieke processen en bijbehorende managementinformatie. Zo is er veel aandacht voor data warehouses, Business Intelligence en ERP pakketten (als SAP R/3 en Axapta) en steeds vaker worden handheld scanners en PDA's ingezet als uitbreiding op de administratieve systemen. Naast de interne optimalisatie wordt er sterk binnen de keten geoptimaliseerd.

Energie, Telecom & Utilities | Philips Business Communications

Onze klanten in de sector Energie, Telecom en Utilities, zoals Philips Business Communications, Ericsson, Siemens, Telfort, UPC, ECN, Minsterie van Verkeer en Waterstaat, Honeywell en KIWA hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. De sector is in beweging. In verband met de privatisering en liberalisering neemt de concurrentie toe en bieden de aanbieders een steeds uitgebreider pakket van energie en telecom producten. Door de toename en integratie van de producten en diensten, moeten aanbieders zich onderscheiden door het verlenen van service, b.v. het laagdrempelig via Internet aanbieden van producten en abonnementen en innoveren door het inbrengen van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het aanbieden van geïntegreerde spraak, data en video op één enkel communicatienetwerk (een geconvergeerde netwerk).

Publicatie & Multimedia | CBS

De marktsector Publicatie en Multimedia omvat de publicatie-afdelingen van onze klanten en uitgeverijen van dagbladen, tijdschriften, boeken en elektronische media. Het afleggen van verantwoordelijkheid over beleid en het informeren en betrekken van de samenleving zijn centrale thema's bij overheidspublicaties. In toenemende mate vervangen publicaties op websites de traditionele vormen. Onze klanten zoals het CBS, het Ministerie van OCW, de Belastingdienst, het Kadaster, provincies en gemeenten gebruiken Internet technologie om via 1 elektronisch loket informatie via het web te ontsluiten. In toenemende mate wordt hiervoor gebruik gemaakt van maatwerk Portals, die gekoppeld zijn aan achterliggende Data Warehouses en Business Intelligence systemen.

Internet & Webapplicaties | Volvo Financial Services

Onze klanten in de sector Internet en Webapplicaties, zoals Volvo Financial Services, de Belastingdienst, Arcadis, het ministerie van Onderwijs, Robeco en het CBS hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. Voor het efficiënt inrichten van hun bedrijfsprocessen maken deze bedrijven steeds vaker gebruik van webapplicaties, Internet technologie en open standaarden. De nieuwe generatie informatiesystemen wordt ontworpen en ontwikkeld op basis van herbruikbare componenten, waarbij de bedrijfslogica maar op één plaats staat. Deze nieuwe systemen worden naadloos ingepast in de bestaande backoffice systemen. De transitie naar Internet en webapplicaties dient absoluut foutloos te verlopen

Pagina's