Verkeer & Transport | ProRail

Onze klanten in de Verkeer & Transport sector zijn nationale en internationale marktleiders met een uitstekende reputatie in de ontwikkeling en toepassing van de meest geavanceerde en veilige (semi) geautomatiseerde verkeers- en (openbare) transportveiligheidssystemen voor de publieke en de business-to-business markt. Voorbeelden zijn spoorwegbeveiliging, bewakings- en controlesystemen, dynamische busstationbewakings- en controlesystemen, snelwegensignaleringssystemen, verkeerslichtencontrolesystemen, simulatie software voor luchtverkeerscontrole, wegdekkwaliteitsmetings- en analyse systemen, autonavigatiesystemen en volautomatische op 'automatisch-geleid-voertuig' gebaseerde containerterminals. Deze systemen worden gekarakteriseerd door gebruikerseisen als performance, betrouwbaarheid en absolute veiligheid. Software is onmisbaar om deze hoge standaards te realiseren en speelt een cruciale rol in deze in de schijnwerpers staande en veeleisende markt.
Al meer dan twee decennia is CIMSOLUTIONS, in nauwe samenwerking met onze klanten, betrokken bij de ontwikkeling van deze hoogwaardige veiligheidsproducten en -systemen voor de publieke en de business-to-business markt.

Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector Verkeer & Transport presenteren wij u met trots het voorbeeld van ProRail als volgt:
ProRail – voorheen een onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen - is verantwoordelijk voor het onderhoud en de ondersteuning van de complete spoorwegeninfrastructuur in Nederland en dient de capaciteit, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de totale infrastructuur, welke meer dan 6.500 kilometer spoorwegen beslaat, te garanderen. Om een efficiënt gebruik van de spoorwegen te garanderen, welke dagelijks 1 miljoen reizigers, 80.000 ton goederen en een groot aantal   vervoerders bedient, dient ProRail de capaciteit in te plannen op basis van heldere en objectieve criteria. Met het spoorwegboekje als richtlijn bestuurt en controleert ProRail het treinverkeer op dagelijkse basis. ProRail wijst de spoortrajecten toe en bestuurt de signalering en de wissels. De vervoerders en de passagiers worden continu van informatie voorzien en actueel op de hoogte gehouden. Software is de sleutel in dit alles en speelt een cruciale rol om een actueel overzicht en tijdige signalering te geven, beslissingsondersteuning door middel van (wat-als) analyse mogelijkheden, flexibel en efficiënt gebruik van spoorwegmiddelen, uitbreidbaarheid, onderhoudbaarheid, beschikbaarheid, automatische verslaglegging en traceerbaarheid en boven alles veiligheid.

CIMSOLUTIONS heeft, in een langdurige samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen en ProRail sinds 1993, deelgenomen aan alle fasen van de software ontwikkeling, projectmanagement en systeemonderhoud en ondersteuning in een reeks van projecten en producten zoals: spoorwegen verkeersleidingssysteem ten behoeve van de treinverkeersleiders, treinenmonitoring en controlesystemen inclusief een rijwegtoewijzingssysteem en een treinnummervolgsysteem, een configuratiesysteem, een conflictsignalerings- en beslissingsondersteuningssysteem op basis van (wat-als) analyses ten behoeve van de treindienstleiders, het programma "Management & Veiligheid in de 21ste Eeuw" en een reeks van nieuwe generatie generiek en flexibel configureerbare systemen. CIMSOLUTIONS heeft aan alle fasen van de product en software life-cycle bijgedragen, inclusief projectplanning, haalbaarheidsstudies, het architectuur ontwerp, softwareontwikkeling, test, documentatie, onderhoud en ondersteuning. CIMSOLUTIONS participeerde tevens in het software projectmanagement, op basis van een risicomanagement gedreven aanpak gebaseerd op de Prince2 methodologie. Belangrijke succesfactoren waren: een hoog technische en veiligheidsbewuste professionele en toch informele omgeving, aandacht voor zowel historische als toekomstgerichte compatibiliteit, aandacht voor de details zonder daarbij het overzicht te verliezen, een passie voor techniek in combinatie met het vermogen om met onzekerheden en uitdagingen om te gaan in een complexe omgeving. De toegepaste concepten, technieken, hulpmiddelen en 'best practices' zijn gebaseerd op Prince2, ITIL, Object Oriented Analyse & Ontwerp (UML), diverse hulpmiddelen voor analyse, ontwerp, test, documentatie, configuratie en projectmanagement binnen een scala van Windows, Unix en OpenVMS omgevingen.

Download flyer in PDF formaat