Gezondheidszorg | VGZ-IZA

Onze klanten in de sector Gezondheidszorg, zoals VGZ-IZA, Menzis, Vektis, Philips Medical Systems, Nucletron en bioMérieux hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. Naast het voorbereiden op de basisverzekering zijn onze gezondheidsklanten bezig om processen efficiënter in te richten. Dit gebeurt zowel intern, door het bedenken van generieke oplossingen, als extern, door verbeterde integratie in de keten. Voorbeelden zijn het elektronisch verwerken van declaraties en het uitwisselen van patiëntgegevens, zoals het elektronisch medicatiedossier. Er wordt steeds vaker gebruikgemaakt van Internet technologie en open standaarden zoals webservices en XML.

CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert en test in nauwe samenwerking met onze klanten kwalitatief hoogwaardige (Internet) software zoals: gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en ziekenhuizen over verzekerden, systemen voor het verwerken van declaraties, EDI systemen voor het uitwisselen van electronisch dataverkeer binnen de zorgsector en management informatie systemen.

Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector Gezondheidszorg presenteren wij u met trots het voorbeeld van VGZ-IZA:   VGZ-IZA is een samenwerkingsverband van VGZ (2,2 miljoen verzekerden) en IZA (0,7 miljoen deelnemers en gezinsleden). De samenwerking richt zich op de uitvoering van de VGZ-verzekeringen en de IZA-regeling in één werkorganisatie. VGZ en IZA bieden alle vormen van ziektekostenverzekeringen in Nederland: particuliere ziektekostenverzekering, ziekenfondsverzekering en de publiekrechtelijke verzekering voor ambtenaren. VGZ is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in vier regio's. Vanuit een netwerk van regionale vestigingen met ruim 2.600 medewerkers wordt er voor gezorgd dat zorg van hoge kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar is. Bijvoorbeeld door het afsluiten van prestatiecontracten met zorgaanbieders en door wachtlijstbemiddeling.

Medewerkers van CIMSOLUTIONS hebben voor VGZ-IZA onder regie van VGZ-IZA in teamverband samen met andere ICT-dienstverleners gewerkt aan het applicatiebeheer en de verdere uitbouw van diverse systemen als software ontwikkelaar en tester. Projecten zijn op een DSDM manier uitgevoerd, waarbij samen met de gebruiker op een iteratieve en incrementele wijze software is ontwikkeld:

  • Er is in teamverband gewerkt aan een systeem waarmee declaraties verwerkt worden. Het systeem bestaat uit meerdere .NET Windows services, die declaratiebestanden verwerken.
  • Er is in teamverband gewerkt aan een webapplicatie om de productiviteit te meten van medewerkers die declaraties verwerken.
  • Er is in teamverband gewerkt aan een beveiligde website voor de zorgkantoren voor AWBZ Zorg waarmee zorgleveranciers via Internet kunnen controleren of de gegevens kloppen.
  • Er is in teamverband gewerkt aan Diginet, het portaal voor werkgevers om collectieve verzekeringen te administreren. Diginet wordt aangesloten op het nieuwe backoffice systeem Oracle Open Zorg.
  • Er is in teamverband gewerkt aan het splitsen van de natura declaraties in declaraties van voor en na het basisverzekering tijdperk.

Download flyer in PDF formaat