Financiële Dienstverlening | Robeco

Onze klanten in de sector Financiële Dienstverlening, zoals Robeco, ABN AMRO, Volvo Financial Services, PGGM en Achmea, hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. Naast het doorvoeren van wetgeving op boekhoud- en rapportagegebied, zoals Basel 2 en IFRS, zijn onze financiële klanten bezig om processen efficiënter in te richten. Dit gebeurt zowel intern, door het bedenken van generieke oplossingen, als extern, door verbeterde integratie in de keten. Er wordt in beide gevallen steeds vaker gebruikgemaakt van Internet technologie en open standaarden zoals webservices en XML. Financiële systemen dienen absoluut foutloos ontworpen en ontwikkeld te worden. Er is daardoor een toenemende aandacht voor gestructureerd testen.

CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert en test in nauwe samenwerking met onze klanten kwalitatief hoogwaardige (Internet) software zoals: wereldwijde automatische incasso-programmatuur voor multinationals, gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en ziekenhuizen over verzekerden, centrale berekening van leasetermijnen, software waarmee bedrijven de pensioenen voor hun medewerkers zelf kunnen administreren en management informatie systemen.

Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector Financiële Dienstverlening presenteren wij u met trots het voorbeeld van Robeco:
Robeco houd zich als beleggingsinstituut al 75 jaar bezig met het creëren van producten die een zeer hoog beleggingsresultaat realiseren, zowel voor particulieren als voor zakelijke investeerders. Robeco is één van de grootste beleggingsspecialisten van Europa, met een beheerd vermogen van ruim 110 miljard euro. Ook houdt Robeco zich bezig met producten op het gebied van sparen en hypotheken.

Door grondige analyses, bedrijfsbezoeken en kwantitatieve modellen komt Robeco tot een aantal goed presterende fondsen, waarin belegd wordt. Naast het bepalen van fondsen zijn het publiceren van bedrijfs- en beleggings-resultaten en het adviseren van beleggers kernactiviteiten. De afdelingen R&D en ICT ondersteunen de primaire processen, die steeds meer via het web verlopen.

Medewerkers van CIMSOLUTIONS hebben voor Robeco aan diverse projecten gewerkt als software ontwerper, software ontwikkelaar en tester. Projecten zijn op een DSDM manier uitgevoerd, waarbij samen met de gebruiker op een iteratieve en incrementele wijze software is ontwikkeld. De software is in een vroeg stadium op gebruikersvriendelijkheid ontworpen en getest, waarbij meerdere protypes zijn gemaakt om de risico's te beperken en de acceptatie te verhogen:

  • Voor een Hypotheek Advies Module voor Robeco Direct is gewerkt aan de 'Form Engine' en de 'Calculator Engine'. De 'Form Engine' zorgt er voor dat de data, die is opgeslagen in XML bestanden, op de server wordt geconverteerd naar ASP.NET pagina's. De 'Calculator Engine' bevat alle benodigde berekeningen die noodzakelijk zijn voor een hypotheek advies.
  • Voor de publicatie-afdeling IRIS is gewerkt aan een module, die gebruikt wordt voor het genereren van publicaties in verschillende vormen (zoals XML, HTML, Word en PDF). Deze tool is geïntegreerd met de workflow management tool Staffware.
  • Voor de beleggingsafdeling van Rabobank is gewerkt aan een meerlagen web ASP.NET applicatie, die gebruikt wordt voor het rapporteren over verschillende beleggingsinformatie. De applicatie genereert Excel documenten en is generiek opgezet, waardoor het mogelijk is om rapportages uit te breiden zonder daarvoor de code te wijzigen. Er is gebruik gemaakt van XML bestanden met XML queries en een XSL style sheet.

Download flyer in PDF formaat