Referenties

Elektronica & Multimedia | Bosch Security Systems

Onze klanten in de sector Elektronica & Multimedia zijn wereldmarktleiders met een uitstekende reputatie in de ontwikkeling, productie en marketing van de meest innovatieve producten voor zowel de consumenten als de business-to-business markt. CIMSOLUTIONS is reeds meer dan twee decennia, in nauwe samenwerking met onze klanten, betrokken bij de ontwikkeling van deze systemen en oplossingen voor zowel de consumenten als de business-to-business markt.

Halfgeleider Industrie | Fico Molding

Onze klanten in de Halfgeleider Industrie zijn wereldmarktleiders met een reputatie in de ontwikkeling, productie en marketing van 's werelds meest innovatieve producten voor de fabricage van computerwafers en computerchips. Deze systemen worden gekenmerkt door gebruikerseisen ten aanzien van ultra precisie, zero-fault betrouwbaarheid, hoge productiesnelheden en just-in-time productie logistiek en time-to- market.

Medisch & Gezondheidszorg | bioMérieux

Onze klanten in de sector Medisch en Gezondheidszorg zijn wereldmarktleiders met een uitstekende reputatie in de ontwikkeling, productie en marketing van de meest innovatieve producten voor de diagnose en de behandeling van kanker- en hartpatiënten en HIV-besmetting. De systemen worden gekenmerkt door gebruikerseisen ten aanzien van onvoorwaardelijke veiligheid en absolute betrouwbaarheid.

Auto, Lucht & Ruimtevaart industrie | Dutch Space

Onze klanten in de Auto, Lucht & Ruimtevaart Industrie zijn wereldmarktleiders met een uitstekende reputatie in ontwikkeling, productie en marketing van de meest geavanceerde Automotive en Luchtvaart producten voor de consumenten en de business-to-business markt, zoals de meest vooraanstaande auto's en vrachtwagens, autonavigatiesystemen en lucht- en ruimtevaartsystemen.
 

Productie & Logistiek | Philips Lighting Electronics

Onze klanten in de sector Productie & Logistiek zijn wereldmarktleiders met een uitstekende reputatie op het gebied van ontwikkeling, productie en marketing van 's werelds meest geavanceerde producten en productiesystemen voor de business-to-business markt. Toepassingsgebieden zijn planning, productie, verpakking, bewerking en levering van IC chips, verlichting & verlichtingselektronica, kwaliteits-staal, sigaretten, bier, frisdranken, industriële printers, containerterminals en procesautomatisering in het algemeen.

Verkeer & Transport | ProRail

Onze klanten in de Verkeer & Transport sector zijn nationale en internationale marktleiders met een uitstekende reputatie in de ontwikkeling en toepassing van de meest geavanceerde en veilige (semi) geautomatiseerde verkeers- en (openbare) transportveiligheidssystemen voor de publieke en de business-to-business markt. Voorbeelden zijn spoorwegbeveiliging, bewakings- en controlesystemen, dynamische busstationbewakings- en controlesystemen, snelwegensignaleringssystemen, verkeerslichtencontrolesystemen, simulatie software voor luchtverkeerscontrole, wegdekkwaliteitsmetings- en analyse systemen, autonavigatiesystemen en volautomatische op 'automatisch-geleid-voertuig' gebaseerde containerterminals.

Telecommunicatie & Internet | Ericsson

Onze klanten in de Telecommunicatie & Internet sector zijn wereldmarktleiders met een uitstekende reputatie in ontwikkeling, productie en marketing van de meest geavanceerde communicatieproducten voor de consumenten en de business-to-business markt, zoals totale communicatieoplossingen en mobiele communicatie, intelligente netwerksystemen, internet telefonie en diensten met toegevoegde waarde.

Overheid | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

De overheid heeft als taak om beleid uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. Onze klanten in de sector Overheid, zoals het Ministerie van OCW, de Belastingdienst, het Ministerie van V&W, het Ministerie van BZK, het CBS, Europol, ISC, het Ministerie van Justitie en het Kadaster maken voor hun informatiesystemen steeds vaker gebruik van Internet technologie, open standaarden, Data Warehouses, Portals en Business Intelligence.

Financiële Dienstverlening | Robeco

Onze klanten in de sector Financiële Dienstverlening, zoals Robeco, ABN AMRO, Volvo Financial Services, PGGM en Achmea, hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. Naast het doorvoeren van wetgeving op boekhoud- en rapportagegebied, zoals Basel 2 en IFRS, zijn onze financiële klanten bezig om processen efficiënter in te richten. Dit gebeurt zowel intern, door het bedenken van generieke oplossingen, als extern, door verbeterde integratie in de keten. Er wordt in beide gevallen steeds vaker gebruikgemaakt van Internet technologie en open standaarden zoals webservices en XML. Financiële systemen dienen absoluut foutloos ontworpen en ontwikkeld te worden. 

Gezondheidszorg | VGZ-IZA

Onze klanten in de sector Gezondheidszorg, zoals VGZ-IZA, Menzis, Vektis, Philips Medical Systems, Nucletron en bioMérieux hebben een uitstekende reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. Naast het voorbereiden op de basisverzekering zijn onze gezondheidsklanten bezig om processen efficiënter in te richten. Dit gebeurt zowel intern, door het bedenken van generieke oplossingen, als extern, door verbeterde integratie in de keten. Voorbeelden zijn het elektronisch verwerken van declaraties en het uitwisselen van patiëntgegevens, zoals het elektronisch medicatiedossier. Er wordt steeds vaker gebruikgemaakt van Internet technologie en open standaarden zoals webservices en XML.

Pagina's