Project- & Programma Management

Kennis van het vakgebied van het project of programma is steeds vaker een harde eis dan een pré. De markt vraagt om projectleiders, projectmanagers en programmamanagers met inhoudelijke kennis en kunde van het vakgebied en een organisatiebrede blik. De project- en programma omgevingen worden steeds complexer en opdrachtgevers veeleisender, waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn en vaak binnen een keten geopereerd wordt. Een belangrijke ontwikkeling is dan ook dat projecten en programma's vanuit meerdere invalshoeken gemanaged dienen te worden en de ICT professional ook een taak als omgevingsmanager en verwachtingsmanager heeft.

Waar voorheen een PRINCE2 certificaat doorslaggevend was op het gebied van kennis en kunde, is PRINCE2 nu een minimaal vereist stuk gereedschap. CIMSOLUTIONS speelt als ‘early adaptor’ als sinds haar oprichting in op die veranderde eisen en zorgt door middel van bedrijfsbrede kennisdeling, continue interne en externe opleidingen en trainingen, ervoor dat haar projectleiders, projectmanagers, programmamanagers en project ondersteuners over de juiste competenties beschikken om de opdrachten succesvol uit te voeren. Zo zijn people management skills en organisatie sensitiviteit niet meer weg te denken onderdelen. Afhankelijk van de opdracht scope zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een aanbesteding, maatwerkontwikkeling, (infrastructurele) implementaties of transities doorvoeren, beschikken onze professionals naast een PRINCE2 Practitioner certificaat over een afgeronde IPMA opleiding aangevuld met bijvoorbeeld Agile methodieken, Lean IT, continuous delivery en DevOps. Hierdoor zijn zij goed in staat te acteren binnen de geldende Governance, bedrijfsstandaarden en standaarden op het gebied van Project- en Lifecycle management, Teammanagement, Delivery en Engineering.

Daarnaast delen onze projectmanagers hun kennis zeer regelmatig d.m.v. de Special Interest Group Projectmanagement. Hierbij worden presentaties aan elkaar gegeven en/of een workshop gehouden. Regelmatig komt er een externe spreker, waarbij de laatste technische kennis gedeeld wordt. Onze projectmanagers publiceren regelmatig en geven gastcolleges op Hogescholen en Universiteiten.

Naast het leveren van geschikte kandidaten, ontzorgt CIMSOLUTIONS haar opdrachtgevers ook door de volledige Projectuitvoering en het Risicomanagement op zich te nemen. Afhankelijk van de behoeften van de omgeving en de specifieke situatie bij de klant tailoren we de aanpak en kan er, naast (meestal) PRINCE2 voor projectsturing, gekozen worden uit een Agile methode of LEAN of een combinatie hiervan voor projectuitvoering waarbij de toevoeging van een ander standaard/model voor projectuitvoering in toekomst op basis van nieuwe behoeften en inzichten altijd mogelijk blijft. Door onze transparante gefaseerde aanpak, krijgt de klant direct inzicht in de voortgang en vertrouwen in de kwaliteit van de projectresultaten.