Databases & Business Intelligence

Het belang van Databases en Business Intelligence wordt steeds groter. Denk aan de uitdagingen die er liggen aangaande database transitie en migratie naar de Cloud, Data as a Service, big data, data security, database performance, BI & analytics, etc. Voor u als klant betekent dat verandering en keuzes maken. Keuzes die zeker niet voor de hand liggen; keuzes die toekomstvast moeten zijn. Om de juiste keuzes te maken is inzicht nodig in alle technische (on)mogelijkheden; ervaringsgegevens van soortgelijke bedrijven kan tot hele andere oplossingen leiden. De Database en BI professionals binnen CIMSOLUTIONS hebben deze brede ervaring en technisch know-how; zij leiden u naar de juiste keuzes en oplossingen.

De hoeveelheid data groeit de laatste jaren enorm. Beschikbaarheid, consistentie en performance van de database is daarom van groot (bedrijfs)belang. Business Intelligence is o.a. de basisinformatie waarmee u beslissingen neemt over de toekomstige koers van uw bedrijf.

CIMSOLUTIONS is partner van Oracle en Microsoft en d.m.v. kennisdeling zorgen wij ervoor dat onze specialisten up-to-date blijven. Migratie naar Cloud, Database Architectuur en Database security zijn daar voorbeelden van. Daarnaast delen onze specialisten kennis via onze intern georganiseerde Special Interest Group (SIG) Databases & BI.

                                                     

Ons partnership met Oracle en Microsoft is puur ter kennisdeling en –werving. Wij verkopen geen licenties en zijn dus volledig onafhankelijk. Zo ook ons advies en implementatie strategie. Als voor uw organisatie een andere database of BI oplossing beter past, zullen wij juist die aan u voorleggen.

Onze database specialisten hebben naast veel kennis jarenlange ervaring met het opzetten van databases, ETL, Data Warehouses, Database Administration en de Business Intelligence rapportages. Zij zorgen ervoor dat Databases en Business Intelligence voor uw organisatie in optimale conditie blijft. Of uw gegevens lokaal staan of in de Cloud, dat maakt niet uit; uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud en consistentie. De security blijft ook bij opslag in de Cloud een belangrijke uitdaging; de zwakste schakel zijn de gebruikers en de manier hoe zij met de gegevens omgaan. Coaching op dat gebied is één van onze diensten.

Database Migratie
Het veilig migreren van data vergt een specialistische aanpak. Het valt niet onder het dagelijkse onderhoud en de juiste kennis is vaak niet aanwezig binnen de organisatie. Denk hierbij aan het verplaatsen van data naar nieuwe applicaties, converteren van structuur en formaat, opschonen, ontdubbelen, profileren en valideren van data. Onze specialisten helpen u graag bij uw migratie.

Business Intelligence
Onze BI consultants hebben jarenlang ervaring in het oplossen van vraagstukken op het gebied van data management, business intelligence en analytics. We kunnen u ondersteunen of de zorg voor een effectieve business intelligence oplossing volledig uit handen nemen. Denkt u hierbij aan de inrichting van een datawarehouse, de realisatie van rapportages, het testen van business intelligence of de correcte distributie van informatie.

Database QuickScan
Eén van onze diensten is de Database QuickScan, een door onze experts ontwikkelde methode om uw databases grondig te inspecteren, waarbij u binnen twee dagen een gedetailleerd rapport en advies ontvangt. De Database QuickScan levert u een volledige rapportage met deskundig advies en aanbevelingen ter verbetering van uw database, waarbij ook gekeken wordt naar de juiste monitoring en passende maatregelen om goede performance en consistentie te waarborgen. Hiervoor komt een Database Specialist een dag bij u langs en onderzoekt de voor u belangrijke databases. Tijdens dit onderzoek worden alle technische en niet-technische aspecten zoals beveiliging, licenties en herstel onderzocht. De QuickScan is productonafhankelijk en wij kunnen de QuickScan uitvoeren op database merken Oracle en Microsoft SQL Server.

De professionals van CIMSOLUTIONS brengen niet alleen veel ervaring mee, zij hebben ook alle belangrijke certificeringen zoals Oracle OCA en Oracle OCP, MCTS SQL Server Business Intelligence Development and Maintenance, MCTS SQL Server Database Development, Administering Microsoft SQL Server Databases, etc. Daarnaast delen onze professionals hun kennis zeer regelmatig d.m.v. de Special Interest Group Databases & BI. Hierbij worden presentaties aan elkaar gegeven en/of een workshop gehouden. Regelmatig komt er een externe spreker van Oracle of Microsoft, waarbij de laatste technische kennis gedeeld wordt.

Kortom: neem contact met ons op voor uw database, cloud, business intelligence, e.a. problemen en wij zorgen voor en passende oplossing!