Business- & Informatie Analyse

CIMSOLUTIONS helpt haar opdrachtgevers bij (Rijks-)overheden en in de zakelijke en industriële markten voorop te blijven lopen, door uitdagingen in de business op te lossen met bewezen technologieën. Onze Business Analisten richten zich op de nodige vernieuwingen en verbeteringen die daarvoor nodig zijn. Zij doen dit door te verifiëren of de dienstverlening nog voldoet aan de kwaliteit en verwachtingen en door te kijken of de onderliggende bedrijfsprocessen dit mogelijk maken.

Bijvoorbeeld bij de gemeenten moet vanuit de centrale overheid zaakgericht gewerkt worden. Onze Business Analisten onderzoeken bij diverse gemeenten wat de impact is voor medewerkers van de verschillende loketdiensten. Daaruit volgt een implementatieplan waarmee zaakgericht werken gerealiseerd wordt.

Aansluitend richten de informatieanalisten, in afstemming met de opdrachtgever en de IT beheerorganisatie, de daarbij behorende informatiearchitectuur in. Zij kijken daarbij naar de verschillende soorten informatiesystemen, koppelingen, gegevensbestanden en de beheerprocessen die daarvoor in samenhang nodig zijn.

Onze Business Analisten werken volgens het LEAN principe waardoor de bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk ingericht worden. De Informatieanalisten daarentegen werken Agile om in korte tijd bruikbare functionaliteit operationeel te krijgen.

De Business Analisten en Informatieanalisten van CIMSOLUTIONS worden in verschillende branches ingezet zoals o.a. Overheid, Verkeer en Vervoer, Financiële Dienstverlening, Luchtvaart, Spoorwegen, Infrastructuur en Milieu,  Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, Energie en Nutsbedrijven, Gemeenten en Provincies.

Toegepaste best practises hierbij zijn o.a.: Business Process Modelling, TOGAF, DYA, NORA, GEMMA, ROSA, MARIJ, PETRA, Archimate/Archi, Agile/Scrum, DevOps, PRINCE2, UML, User Stories, Requirements Management. Daarnaast delen onze Business Analisten en Informatieanalisten hun kennis zeer regelmatig d.m.v. de Special Interest Group Business- en Informatieanalyse. Hierbij worden presentaties aan elkaar gegeven en/of een workshop gehouden. Regelmatig komt er een externe spreker, waarbij de laatste technische kennis gedeeld wordt. Onze Business Analisten en Informatieanalisten publiceren regelmatig en geven gastcolleges op Hogescholen en Universiteiten.