Beheer

Goed uitgevoerd beheer is essentieel voor de bedrijfsvoering van iedere organisatie. Goed uitgevoerd beheer leidt tot een langere Application Lifecycle, waardoor de initiële kosten verdeeld kunnen worden over meerdere jaren. Zowel bij het oplossen van verstoringen als bij het verwerken van wijzigen is het van belang dat de drie typen beheer, functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer, goed samenwerken in het zogenoemde service team (zie figuur)

CIMSOLUTIONS heeft beheerders op alle niveau beschikbaar voor opdrachten bij klanten. De beheerders zijn goed opgeleid, vanzelfsprekend zijn alle beheerders gecertificeerd voor de beheer modellen BiSL, ASL (2) en ITIL (V3). Onze middleware specialisten zijn Oracle en Microsoft gecertificeerd en hebben ervaring met middleware tooling zoals Oracle Weblogic, MS BizTalk Server, MS System Center, IBM Websphere MQ, Splunk, BMC etc. Daarnaast zijn de technisch beheerders gecertificeerd voor Windows omgevingen (MCSE), dan wel voor Linux omgevingen. De applicatiebeheerders van CIMSOLUTIONS zijn daarnaast ook UML, Java of .NET en TMap NEXT gecertificeerd. De functioneel beheerders van CIMSOLUTIONS zijn daarnaast ook UML, IREB en TMap NEXT gecertificeerd.

Een nauwere samenwerking tussen beheer en ontwikkeling heeft geleid tot Devops, de specialisten van CIMSOLUTIONS zijn betrokken bij de invoering van DevOps teams bij diverse klanten. Een belangrijke voorwaarde voor succesvol DevOps is het zoveel mogelijk automatiseren van werk, zoals het geautomatiseerd opzetten van omgevingen op servers, het geautomatiseerd testen van systemen, het continuous integration en het geautomatiseerd deployen van de software over de verschillende omgevingen.

Naast beheerders beschikt CIMSOLUTIONS over gecertificeerde service managers, zij zorgen er voor dat het dienstniveau van de beheer organisatie voldoet aan de wensen van de business. Service managers zullen een Service Level Agreement (SLA) opstellen indien die er nog niet is, is er al wel een SLA, dan zal deze door de service managers van CIMSOLUTIONS worden geoptimaliseerd.

Verder beschikt CIMSOLUTIONS over beheer procesmanagers, de procesmanagers hebben een ruime ervaring in het optimaal inrichten van de beheerprocessen, zodat met minimale inspanning en kosten het maximale rendement uit de beheerorganisatie kan worden gehaald.