CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur IT-professionals ten behoeve van de ministeries VWS & SZW

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur IT-professionals ten behoeve van de ministeries VWS & SZW

De ministeries VWS & SZW hebben de combinatie CIMSOLUTIONS / SLTN Professional Services / Verdonck, Klooster & Associates (VKA) geselecteerd als één van de voorkeursleveranciers voor het leveren van IT-professionals. De opdracht start op 1 januari 2018, heeft een looptijd van 4 jaar en heeft een totale opdrachtwaarde van €90 miljoen. De functieprofielen van de IT-Professionals zijn vooral gericht op Projectleiding, Applicatieontwikkeling/Webontwikkeling, IT-Architectuur, Applicatiebeheer, Testmanagement, Informatieanalyse en Testuitvoering. Naast de kerndepartementen maken ook de inspecties, raden en commissies horende bij de ministeries deel uit van deze opdracht waaronder o.a. het CIBG, RIVM en IGZ.

De ministries hebben o.a. voor onze combinatie gekozen vanwege onze jarenlange ervaring met het zoeken, vinden en inzetten van IT-expertise voor (rijks)overheidsinstanties (sinds 2013 als voorkeursleverancier van de van de beide ministeries).

Moynul Hossain, directeur van CIMSOLUTIONS: “Dit jaar staat in het teken van ons 25-jarig jubileum en dan is het extra mooi om zo’n succes te mogen boeken. Ik ben trots op ons accountteam en onze partners, die hier hard voor hebben gewerkt. Met onze ruime ervaring met het leveren van hoogwaardige IT-diensten en -oplossingen en onze langdurige succesvolle samenwerking met het ministerie VWS en het ministerie SZW is de combinatie met haar onderaannemers uitstekend in staat de ministeries te voorzien van passende hoogstaande IT-professionals. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de ministries weer voor ons gekozen hebben en zien de prettige voortzetting van de samenwerking met volste vertrouwen tegemoet.”

In het afgelopen jaar heeft CIMSOLUTIONS (in combinatie met diverse strategische partners) reeds diverse belangrijke ICT Inhuur aanbestedingen gewonnen, i.c. van ministerie van OCW voor ICT-Inhuur (inclusief bestuursdepartement en Erfgoedinspectie), ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor IV Expertisediensten, ministerie van Buitenlandse Zaken, Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen en Zoetermeer,  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Inspectie van het Onderwijs en het Nationaal Archief (samen met de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie).

Over ministerie VWS

Het Ministerie van VWS heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/inhoud/organisatie Het ministerie van VWS heeft naast het kerndepartement ook inspecties, raden en commissies waarvan enkelen verspreid zijn over Nederland.

Over ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop. Er werken ongeveer 2200 bij het ministerie van SWZ.