CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur ICT-Professionals van Ministerie van Buitenlandse Zaken

CIMSOLUTIONS wint aanbesteding inhuur ICT-Professionals van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft opnieuw een raamovereenkomst gegund voor de inhuur van ICT-Professionals aan CIMSOLUTIONS in een consortium met Brunel Nederland en Verdonck, Klooster & Associates (VKA). De raamovereenkomst gaat in op 1 oktober 2021, heeft een looptijd van maximaal vier jaar en een geraamde potentiële omzet van € 68.000.000,- in totaal. Er zijn 6 leveranciers geselecteerd.

Buza

Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van goede informatievoorziening, communicatie en bijbehorende I(CT)-dienstverlening. Actuele thema’s op dat gebied zijn onder andere: digitale innovatie, optimalisering informatiehuishouding, e-dienstverlening, informatiegestuurd werken, clouddiensten en open data. De raamovereenkomst omvat de inhuur van tijdelijke functies van onder meer de volgende profielen: Informatiearchitecten/-adviseurs, Informatie-/businessanalisten, I-architecten, Contract- en servicemanagers, Functioneel beheerders, Product owners en Data scientists.

Wij zijn er heel trots op dat we de afgelopen jaren voor BZ hebben mogen werken en bij hebben kunnen dragen aan uitdagende ICT-projecten. Wij zien ernaar uit om met onze ruime ervaring in hoogwaardige ICT-dienstverlening BZ te voorzien van hoogstaande ICT-professionals. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat BZ opnieuw aan ons heeft gegund en zien de prettige voortzetting van de samenwerking met volste vertrouwen tegemoet,” aldus Moynul Hossain, managing director van CIMSOLUTIONS.

Wij nodigen ICT-Professionals die voor het Ministerie van BZ willen werken graag uit om met ons in contact te treden.