Utility Navigation

Freelance

IT Architect algemeen

Functieomschrijving:

Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een ervaren IT architect (algemeen). De afgelopen jaren heeft onze klant een sterke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van IT architectuur en de vernieuwing hiervan. De afdeling ontwikkelt daartoe binnen de kaders van de CIO de generieke en specifieke IT architectuur. De afdeling wil met name de generieke architectuur  op een hoger niveau brengen zowel qua inhoud als proces. Het gaat hier om het verankeren van een doelarchitectuur, blauwdrukken en releasematig werken middels de IT Roadmap. Procesmatig gaat het om het verankeren van het raadpleging-, besluitvorming- en uitzonderingen proces. Op dit moment verloopt dit proces te veel op ad hoc basis en persoonlijke relaties. Van de IT architect verwacht de afdeling dat hij de ondersteuning levert om inhoud en proces op een hoger niveau te brengen, zodanig dat op inhoud en proces de verankering tot stand is gebracht. Waar nodig en op verzoek neemt de IT architect het voortouw. In zijn werkzaamheden gaat hij uit van alle plannen, elementen en werkwijzen van onze eindklant die al aanwezig en beproefd zijn. In deze rol werkt de IT architect nauw samen met zowel de adviseurs en architecten als de senior beheerders en met de werkgroep architectuur. De algemeen IT architect rapporteert aan de coördinator van de Adviseurs/Architecten.

Takenpakket:

 • Fit-gap analyse van de generieke, bestaande architectuur principes, doelarchitectuur en  blauwdrukken en huidige plannen t.o.v. de gewenste situatie;
 • Opstellen realistisch stappenplan om naar de gewenste situatie toe te groeien;
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen c.q. updaten van architectuur principes, doelarchitectuur, blauwdrukken en plannen;
 • Voorstel tot en inrichten van een afstemmingsproces in het speelveld  Projecten, Operations, de dienstarchitecten en de enterprise architect;
 • Voorstel tot en inrichten van een communicatie-  en besluitvormingsproces waarin het ICT management, de CIO, de basisinfrastructuur en nog te bepalen gremia een rol krijgen;
 • De rol van (solution) architecten verder expliciteren en ondersteuning geven bij het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan met, voor en door de architecten;
 • Ondersteuning leveren bij het inrichten van een proces voor het delen van kennis.

Functie eisen:

 • Universitair/HBO  werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van ICT, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met inhoudelijk en procesmatig  werken onder (IT) architectuur (TOGAF, DYA, Archimate, NORA, GEMMA, BiSL, ITIL/ASL);
 • Brede kennis  op IT infrastructuur en KA in een gemeentelijke  context. Denk hierbij aan Netwerken, Storage, VMWare, Citrix (VDi), Oracle, MSSQL, SuSe, DIGID, eHerkenning, SOA-architectuur, Novell netwerken: Groupwise eDirectory,  Access &Identity management, en Microsoft producten zoals: Active Directory, Mobile Device Management,  Sharepoint Exchange en Windows7/2008/2012;
 • Tenminste 5 jaar relevante en aantoonbare ervaring met  technisch ontwerptrajecten, opstellen van blauwdrukken en doelarchitecturen;
 • Communicatief sterk zowel in klantrelatie als in de relatie met beheer: de vraag achter de vraag kunnen achterhalen, en begrijpelijke adviezen  geven en beheer laten participeren in de voorgestelde oplossingen;
 • Kennis van de gemeentelijke infrastructuur is een pré.

Inzet:

Inzet per half september voor 1 jaar op basis van 32 uur per week.

Standplaats: Den Haag.

De inzendtermijn eindigt op woensdag 27 augustus 2014 om 17:00 uur.

Profielen van aangeboden kandidaten worden uiteraard geselecteerd op basis van kwaliteit, maar er wordt ook scherp op de prijs gelet.