CO2-Prestatieladder

Header people

CO2 Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

CIMSOLUTIONS zet zich sinds 2000 in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanaf 2012 houden bijvoorbeeld de CO2 footprint bij voor één van onze opdrachtgevers en maken op onze kantoren zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie.

Wij vinden een schoner en beter leefmilieu belangrijk en hebben in 2015 besloten om als bedrijf nog bewuster om te gaan met energie en ons nog actiever in te gaan zetten in het terugdringen van de CO2 uitstoot. Hiervoor gebruiken we de CO2-Prestatieladder.

Reductie CO2 emissie

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot het bewuster omgaan met energieverbruik om daarmee de uitstoot van CO2 terug te dringen. Denk daarbij aan energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder kent 5 niveaus. CIMSOLUTIONS is sinds 6 mei 2016 gecertificeerd voor CO2-Bewust, niveau 5.

Doel

De directie van CIMSOLUTIONS heeft de volgende reductiedoelstellingen geformuleerd: 7,5% CO2-reductie per medewerker in 2017 ten opzichte van 2014 en 3% CO2-reductie per medewerker in 2020 ten opzichte van 2017.

Verdeeld over Scope 1, 2 en 3 CO2 emissies:

Scope 1: 7% CO2-reductie per medewerker in 2017 ten opzichte van 2014 en 3% CO2-reductie per medewerker in 2020 ten opzichte van 2017.
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op gasverbruik panden en brandstofverbruik wagenpark.
Scope 2: 18% CO2-reductie per medewerker in 2017 ten opzichte van 2014 en 9% CO2-reductie per medewerker in 2020 ten opzichte van 2017.
Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op elektriciteitsverbruik panden.
Scope 3:
1.    Ketenanalyse woon-werkverkeer van ingehuurde externen
10% CO2-reductie in 2018 ten opzichte van 2014 als gevolg van het woon- werkverkeer van ingehuurde zzp’ers en combinanten in scope 3, relatief aan de omzet.
2.    Ketenanalyse ingekochte kantoorbenodigdheden
5% CO2-reductie in 2018 ten opzichte van 2014 als gevolg van ingekochte kantoorbenodigdheden, relatief aan het aantal ingekochte computers.

Certificaat

CIMSOLUTIONS is sinds 6 mei 2016 in het bezit van het certificaat CO2-Bewust, niveau 5.

A. Inzicht in energieverbruik

Bekijk de ketenanalyses op www.skao.nl.

B. CO2 reductie
Het energiebeleid van CIMSOLUTIONS ligt vast in het Energie Management Actieplan:

C. Transparantie

D. Initiatieven
Hier volgen enkele voorbeelden:

 • U15
  De U15 is een initiatief van een groeiend netwerk van werkgevers in Midden-Nederland die zich samen inzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en CO2-uitstoot te verlagen. Daarbij treedt de U15 namens deze werkgevers op als gesprekspartner voor het Ministerie van I&M, de Provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. De U15 is actie-en resultaatgericht, en binnen het netwerk staan praktische kennisdeling en concrete projecten centraal. Men kan drie kernelementen onderscheiden: de projecten, de communities en de U15-cafés. CIMSOLUTIONS is actief lid van U15, bezoekt bijeenkomsten en deelt actief kennis.
  (SKAO-eis 3.D.1)
 • Nederlandse Klimaatcoalitie
  CIMSOLUTIONS is lid van de Nederlandse Klimaatcoalitie, een platform waar ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden hun projecten, evenementen en ervaringen delen. Initiatiefnemers zijn Ministerie van I&M, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. De deelnemers aan deze coalitie hebben zo snel als mogelijk edoch uiterlijk in 2050 hun eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal. CIMSOLUTIONS committeert zich hieraan.
  (SKAO-eis 5.C.1)
 • Energieconvenant Vijfheerenlanden
  CIMSOLUTIONS is actief lid van Energieconvenant Vijfheerenlanden, een initiatief van de Gemeente Vianen en omstreken. CIMSOLUTIONS maakt deel uit van een groep ondernemers in de regio Vianen, die zich er aan committeren in de komende drie jaar een energiebesparing of een reductie van hun CO2-uitstoot van minimaal 10% te realiseren ten opzichte van 2015.
  (SKAO-eis 5.C.2)

Kijk voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder op www.skao.nl

Ideeënbus

Graag ontvangen we uw tips en ideeën om onze CO2 emissie terug te dringen. U kunt uw bijdrage mailen naar co2@cimsolutions.nl.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan vernemen we die ook graag.
 

Sidebar: 
no