Utility Navigation

Nieuws

CIMSOLUTIONS breidt uit

CIMSOLUTIONS breidt in 2011 uit met extra vestigingen in Groningen, Zuid-Limburg en Bangladesh. De ICT-dienstverlener mikt op vijftig tot honderd nieuwe medewerkers in deze vestigingen. Ook de bestaande kantoren gaan groeien.

Bij CIMSOLUTIONS werken momenteel 250 mensen verspreid over vijf Nederlandse vestigingen, maar directeur Moynul Hossain is beslist niet van plan om het daarbij te laten. ‘Groeien is onze ambitie. Daarom willen we drie nieuwe vestigingen openen vanaf 2011. Deze nieuwe vestigingen bieden full service, net als al onze kantoren. Van hieruit bedienen we onze klanten in de industrie, dienstverlening en bij de overheid, zowel met detachering als projecten. Meer vestigingen heeft als voordeel dat we dichter bij de klant zitten en dichter bij onze medewerkers in de regio. De nieuwe vestigingen doen dus het werk waar klanten in de regio behoefte aan hebben en passen hun dienstverlening hierop aan. Kortom, we kunnen nog sneller reageren.’
CIMSOLUTIONS ondersteunt internationale en regionale topondernemingen op het gebied van embedded software ontwikkeling en innovatie. Tot de klanten behoren wereldwijde marktleiders in elektronica, multimedia, halfgeleiders, medische systemen, telecommunicatie en automotive. Naast industriële, technische automatisering en telematica neemt de dienstverlener ook bestuurlijke, zakelijke en administratieve automatisering voor haar rekening. De expertise van CIMSOLUTIONS dekt alle fasen van de software-levenscyclus, van managen tot ontwerpen en van ontwikkelen en testen tot beheren.
Sinds de oprichting in 1992 is het bedrijf snel gegroeid. Die trend wordt doorgezet met drie nieuwe vestigingen vanaf 2011 in Groningen, de driehoek Heerlen-Maastricht-Geleen (Zuid-Limburg) en Dhaka (Bangladesh). ‘We kijken momenteel welke kantoren we gaan huren en zijn druk bezig met de werving van nieuwe medewerkers.’

Impuls voor Noord-Nederland
De vestiging in Groningen gaat naar verwachting eind 2010/begin 2011 open. ‘Vanaf dat moment kunnen we onze activiteiten in Noord-Nederland een krachtige impuls geven. De noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe liggen relatief ver weg, zelfs van onze dichtstbijzijnde vestigingen in Deventer, Amsterdam en Vianen. Met de nieuwe vestiging in Groningen verkleinen we die afstand, zowel voor onze klanten als onze medewerkers in die regio. Daarmee verbeteren we de kwaliteit en focus van onze dienstverlening nog verder. Ook vergroten we ons commitment. Met CIMSOLUTIONS Groningen zijn we voor onze klanten in deze regio dus een serieuzere dienstverlener.’
‘Daarnaast is CIMSOLUTIONS voor onze potentiële en bestaande medewerkers uit deze regio een aantrekkelijkere werkgever. We bieden niet alleen interessant werk, maar ook nog vlak bij huis.’

Zuid-Limburg kijkt over de grens
Om dezelfde redenen heeft CIMSOLUTIONS besloten een vestiging te openen in de regio tussen Heerlen, Maastricht en Geleen. De opening van dit kantoor in Zuid-Limburg staat in 2011 gepland. Deze nieuwe vestiging vormt tevens een springplank naar klanten in het Duitse Roergebied en België. ‘Zo kunnen we onze klanten in die gebieden nog beter bedienen, met zoveel mogelijk mensen uit de eigen regio. Dus ook Duitse en Belgische medewerkers.’

Bangladesh biedt toegevoegde waarde
Bijzonder is de oprichting van een kantoor in Dhaka (Bangladesh). Deze vestiging dient als backoffice Development & Support Centre voor klanten in Nederland, Duitsland en België. CIMSOLUTIONS in Nederland opereert voorlopig nog als frontoffice en aanspreekpunt voor klanten. Op de langere termijn verwacht Hossain dat het kantoor in Bangladesh ook lokale klanten gaat bedienen.
‘Belangrijk voordeel voor onze klanten is de toegang tot extra capaciteit in een land met 160 miljoen inwoners die Engels als tweede taal spreken. En niet te vergeten het kostenvoordeel tot factor 5 ten opzichte van Nederland, Duitsland en België. Natuurlijk met behoud van de kwaliteit die de klant gewend is van CIMSOLUTIONS in Nederland.’
Hossain koos met opzet niet voor India. ‘Bangladesh is nog vrijwel onontdekt door buitenlandse bedrijven. India is duurder en je ondervindt er meer concurrentie door bedrijven die daar al langer ter plaatse zijn en een voorsprong hebben opgebouwd. Het klopt dat ICT zich in Bangladesh nog moet ontwikkelen. Daarom selecteren we alleen de beste universitair afgestudeerden en ge-ven ze een intensieve on the job training van twee tot drie maanden. Overigens net zoals we met schoolverlaters in Nederland doen, want een goede selectie en opleiding vormt de basis voor het succes van ons bedrijf. Daarnaast hebben we een goede interne kwaliteitscontrole opgezet en letten we scherp op de begeleiding. Ook het projectmanagement loopt vanuit CIMSOLUTIONS in Nederland. We zitten er dus bovenop.’
De directeur concludeert: ‘Door de nieuwe vestiging in Dhaka kunnen we de meeste toegevoegde waarde bieden, zowel aan onze klanten als medewerkers. Bovendien onderscheiden we ons van andere partijen die massaal uitwijken naar India en Oost-Europa, zowel in kwaliteit als in prijs.’

Succes door focus op kernactiviteit
De uitbreiding betekent dat CIMSOLUTIONS goed door het afgelopen crisisjaar is gekomen. ‘Weliswaar ging het in 2009 wat minder, maar we hebben ook in dat jaar nog een respectabele winst gemaakt. Dat is te danken aan onze focus op onze kernactiviteiten en actieve kostenbeheersing. Dat laatste heeft ons niet alleen geld, maar ook tijd bespaard. Die tijd hebben we weer kunnen inzetten voor de klant.’
Ook dit jaar verloopt uitstekend voor CIMSOLUTIONS. ‘De 10 procent omzetkrimp van vorig jaar konden we in de eerste helft van 2010 al weer inhalen. We zijn niet voor niets in 2009 voor het derde achtereenvolgende jaar door het vakblad Computable uitgeroepen tot één van de top 10 financieel krachtigste ICT-bedrijven in Nederland.’
Hossain verklaart het succes door de gerichtheid op lange-termijnrelaties. Zowel met klanten als medewerkers. ‘Daardoor kunnen we beide doelgroepen kwaliteit en continuïteit blijven bieden, ook als de economie wat minder goed draait. Als ISO-gecertificeerde organisatie werken we voortdurend aan verbeteringen van onze dienstverlening. Daarbij staat direct en frequent contact met klanten en medewerkers centraal.’

Extra capaciteit
Inmiddels biedt CIMSOLUTIONS op beperkte schaal ook freelance medewerkers aan. ‘Sinds begin 2010 doen we dat, voor het eerst in ons bestaan. Vroeger wilden we dat niet, omdat we gericht zijn op de lange termijn. Daar passen freelancers niet bij. Nu doen we dat wel om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. Soms heb je gewoon niet genoeg mensen in huis of niet de juiste personen en dan wil je toch aan de vraag kunnen voldoen. We streven ernaar een goede, lange-termijnrelatie op te bouwen met onze freelancers, zodat ze een betrouwbare capaciteitsbron zijn. Alleen lange relaties leiden tot loyaliteit, zowel bij klanten als medewerkers. Ook in minder goede tijden.’
Al met al profiteert de klant door de komende uitbreiding van CIMSOLUTIONS van een professionele dienstverlener met commitment en focus in iedere regio. Een leverancier die haar klanten nog beter wil bedienen, met uitermate professionele en gemotiveerde medewerkers om dit te bewijzen.