Utility Navigation

Artikelen & Publicaties

R&D-activiteiten in een stroomversnelling bij CIMSOLUTIONS

Gepubliceerd in Bits & Chips, nummer 9, november 2013

Directeur Moynul Hossain: ‘Hiermee kunnen we ons ook in de toekomst blijven onderscheiden’

In opdracht van klanten onderzocht en ontwikkelde CIMSOLUTIONS altijd al nieuwe en hoogwaardige ICT-oplossingen en -diensten voor de administratieve en industriële automatisering. Oprichter en directeur Moynul Hossain gaat nu een stap verder: ‘Wij willen onze R&D-activiteiten verder gaan uitbreiden, zowel in nauwe samenwerking met klanten als op eigen initiatief.’

Eerst maar eens goed nieuws. Ondanks aanhoudend economisch zwaar weer verwacht CIMSOLUTIONS zoals voorgaande jaren ook 2013 met positieve cijfers af te sluiten. In de eerste helft van het jaar waren de resultaten goed. ‘We hebben het aantal beschikbare medewerkers prima onder controle kunnen houden’, vertelt directeur Moynul Hossain. ‘Dat is een belangrijke indicator voor een gezond bedrijfsresultaat. Dankzij nieuwe raamcontracten kregen we dit jaar veel aanvragen van klanten en onze inschatting is dat de hoeveelheid werk nog meer gaat toenemen.’

Het afgelopen halfjaar is CIMSOLUTIONS daardoor doorgegroeid naar ruim 280 medewerkers, zowel in Nederland als in Bangladesh. Die succesvolle groei berust op een zorgvuldige analyse van een steeds sneller veranderende markt. ‘Bij ons dus geen onverwachte salarisverlagingen of ontslagrondes. We werven just in time, op basis van forecasting. Zo waarborgen we een betere beschikbaarheid van passende kandidaten voor de klant. En we bieden zekerheid en continuïteit aan onze medewerkers.’

Die strategie heeft inmiddels haar vruchten afgeworpen. Hossain let daarnaast nog steeds scherp op de inhoudelijke kwaliteit van zijn medewerkers. ‘We blijven continu aandacht schenken aan de ontwikkeling van onze medewerkers via opleidingen, trainingen en certificeringen op basis van ons eigen kennismanagementsysteem. Ook in moeilijke tijden. Daarmee waarborgen we het hoge niveau van onze dienstverlening en de ondersteuning die wij bieden en spelen we optimaal in op de wensen van onze klanten.’

Gerard Wolters van Dialog bezoekt CIMSOLUTIONS op de SoftExpo 2012 in Dhaka.

Uitdaging

CIMSOLUTIONS is een sterke speler in de marktsectoren Mobile & Embedded, Verkeer & Vervoer en Overheid. ‘Die marktpositie is een prestatie waar we trots op zijn, maar het maakt ons ook kwetsbaar voor veranderingen’, erkent Hossain. ‘Onze uitdaging bestaat er dus uit om voortdurend en tijdig in te spelen op actuele ontwikkelingen en veranderingen in de markt.’

Hossain doelt daarbij op bredere eisen aan certificeringen, het gestaag toenemende gebruik van marktplaatsen en brokers, het stijgende aanbod van goedkope zzp’ers, de aanhoudende, zelfs internationale concurrentie en de grote druk op tarieven doordat opdrachtgevers op de kleintjes moeten letten. ‘Bedrijven verlagen zelfs al salarissen van eigen personeel, dus ze kijken heel kritisch naar de kosten. Voor de continuïteit van ons bedrijf is het daarom van vitaal belang dat we voortdurend nieuwe, kansrijke klanten en markten blijven aanboren en ontwikkelen, ook buiten de detachering. We willen niet alleen nu maar ook over vijf of tien jaar nog een bloeiende onderneming zijn, met uitdagende opdrachten en projecten voor onze medewerkers en ons ook dan kunnen onderscheiden op de markt.’

Daarom heeft CIMSOLUTIONS besloten de geboden dienstverlening te verbreden. ‘We bieden onze klanten al meer dan twintig jaar domeinspecifieke ICT-producten en -oplossingen aan, in combinatie met hoogwaardige ICT-diensten. Daarbij hoorde altijd al Research & Development voor projecten en applicatiebeheer in opdracht van klanten. Nieuw is dat we nu ook samen met de klant gaan investeren in dergelijke R&D-trajecten en dat we daarnaast in eigen beheer nieuwe producten en diensten gaan onderzoeken en ontwikkelen. Met dat laatste zijn we al bezig. Tegelijkertijd voeren we met diverse klanten gesprekken over mogelijke samenwerking op R&D-gebied.’

In combinatie met de bestaande domein- en branchespecifieke kennis en kunde binnen CIMSOLUTIONS verwacht Hossain hierdoor optimale oplossingen te kunnen bieden aan de klant. ‘Belangrijk is ook dat we hierdoor optimaal inspelen op de behoefte van onze klanten. Tegelijkertijd bouwen we met hen succesvolle en lang‘durige samenwerkingsrelaties op. Daar streven we ook nadrukkelijk naar. Wij geloven in de lange termijn. In plaats van te stunten met tarieven blijven we ons bedrijf ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende technologie en de markt.’
 

Productontwikkeling

CIMSOLUTIONS gaat het bestaande R&D-team op korte termijn uitbreiden in combinatie met het ontwikkel- en beheerteam in Bangladesh. De medewerkers in Nederland richten zich primair op de Nederlandse klant. Zij doen het klantcontact, het productmanagement, de informatieanalyse en het requirementsmanagement, de architectuur, het functionele beheer, de begeleiding, de acceptatie en het project- en kwaliteitsmanagement. Het R&D-team in Dhaka (Bangladesh) neemt op de eigen locatie de uitvoering ter hand, onder aansturing van de Nederlandse organisatie: het design, de ontwikkeling, het testen en het applicatiebeheer. ‘Dat levert aanzienlijke kostenvoordelen op.’

Om welke producten het precies gaat, wil Hossain nog niet zeggen. ‘We voeren daarover momenteel gesprekken met klanten om hun behoeftes in kaart te brengen. We hebben natuurlijk zelf ook ideeën over wat interessant zou zijn voor onze opdrachtgevers en in welke marktsectoren we hiermee succes kunnen behalen. Sommige klanten hebben bijvoorbeeld al een automatiseringssysteem, maar zijn niet tevreden, onder meer vanwege de hoge kosten en de functionaliteit. Bestaande, standaard systemen zijn vaak erg duur en voldoen niet altijd aan de wensen van de klant. Of er zit een gat in de mate van ondersteuning. Toepassingen die geen kernproduct zijn voor de klant en daarom moeten worden ingekocht, zijn vaak te rigide en te prijzig wat betreft onderhoudskosten. Wat betreft functioneel beheer kan het ook gaan om een nieuwe wens of eis van de klant waarop we willen inspelen. Daar doen we het tenslotte voor, voor de klant.’

Al met al schat Hossain in dat de grootste kans op succes ligt bij producten voor die marktsectoren waar CIMSOLUTIONS al groot in is: Mobile & Embedded, Verkeer & Vervoer en Overheid. ‘Op die terreinen hebben we diepgaande domeinkennis. We weten exact hoe de processen bij deze opdrachtgevers verlopen en hebben al volop contacten in deze sectoren. Daardoor kunnen we snel met een oplossing komen en sneller medewerking krijgen van de klant. Dat laatste is essentieel voor het welslagen van een R&D-traject.’

Synergie

Binnenkort worden er dus nieuwe medewerkers geworven, om de groep voor onderzoek en ontwikkeling uit te kunnen breiden. ‘Afhankelijk van de vraag natuurlijk. Dat is voor ons dagelijks werk. Niet alle benodigde technici kun je in de markt vinden of in voldoende mate. Sommige expertises zijn schaars. Daar gaan we dus mensen voor opleiden en certificeren. Zodat we een mix krijgen van onderzoekers en ontwikkelaars uit verschillende vakgebieden. We hebben ook intern mensen die naar zo’n functie zouden kunnen doorgroeien.’

Hossain vertrouwt erop dat de nieuwe R&D-projecten synergie opleveren met het bestaande kennismanagementsysteem. ‘Dat systeem zorgt ervoor dat we ons richten op strategische kennisgebieden, waarbinnen ICT’ers leren van mentoren en van elkaar. Kennis wordt snel opgenomen en stroomt tussen medewerkers en naar de R&D-projecten en klanten toe.’

Aan de andere kant zorgen de R&D-projecten ervoor dat de technologische en domeinkennis daadwerkelijk wordt omgezet in praktisch bruikbare producten en oplossingen. ‘Zo leggen we aan de ene kant onze bestaande kennis heel concreet vast en aan de andere kant doen we weer nieuwe domeinkennis op. Het is dus tweerichtingsverkeer. In het belang van de klant en gericht op zijn specifieke werk- en marktomgeving. En in het belang van de medewerker, die daardoor bezig kan zijn met de gewenste technologieën en concrete producten en oplossingen. Zo brengen we onze slogan ‘Learn, create and make it work!’ steeds verder in de praktijk.’

CIMSOLUTIONS Weekend, September 2013 in Limburg.